ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ Η ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η πολυδιαφημισμένη νότια παράκαμψη του Τυρνάβου που υπήρξε κεντρική προεκλογική εξαγγελία του δημάρχου Γιάννη Κόκουρα, με χάραξη από το ανάχωμα δίπλα στο γήπεδο φαίνεται ότι μάλλον παραπέμπεται στις καλένδες, αφού οι 3 πιστώσεις που είχε δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό η δημοτική αρχή για τη χρηματοδότηση μελετών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο αποδεσμεύτηκαν με χθεσινές αποφάσεις του δημάρχου.

Πιο συγκεκριμένα οι 3 αποφάσεις που σχετίζονται με την ανάκληση των δεσμεύσεων αναφέρουν τα εξής:

Εγκρίνουμε την ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους μείον είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ -24.800,00 € του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 Κ.Α.Ε. 30-7413.14 οικ. έτος 2020 για την Σύνταξη Σχεδίου ασφάλειας Νότιας παράκαμψης Τυρνάβου.

Εγκρίνουμε την ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους μείον είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ -24.800,00 € του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 Κ.Α.Ε. 40-7413.01 οικ. έτος 2020 για την Υπηρεσίες Αποτύπωσης πρανών και οριογραμών.

Εγκρίνουμε την ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους μείον είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ -24.800,00 € του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 Κ.Α.Ε. 30-7413.13 οικ. έτος 2020 για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com