ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της προσωρινής διευθύντριας α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας τοποθετούνται σε κενές θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, με θητεία από 11-9-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ60 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΕ60 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  ΠΕ60 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΕ60 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΕ60 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΠΕ60 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στις ανωτέρω Διευθύντριες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από το νόμο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com