Ο ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Απόφαση – σταθμός για τους αγρότες που εκπροσωπήθηκαν από το δικηγορικό γραφείο του Β. Κόκκαλη

Απόφαση – σταθμό που ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για χιλιάδες Έλληνες αγρότες, έλαβε ο Άρειος Πάγος σχετικά με τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στους αγρότες – δανειολήπτες και στην τελούσα υπό καθεστώς εκκαθάρισης Αγροτική Τράπεζα, δίνοντας έτσι τέλος, στη μέχρι σήμερα αντίθετη τάση που είχε διαμορφωθεί στη νομολογία επιλύοντας ad hoc οριστικά το επίδικο ζήτημα .

Ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αριθμ. 348/2020 απόφασή του, αναιρεί την υπ’ αριθμ. 159/2016 τελεσίδικη απόφαση του μονομελούς εφετείου Λάρισας για την περίπτωση τριών δανειοληπτών από χωριό του νομού Λάρισας, οι οποίοι ως νόμιμοι κληρονόμοι ζήτησαν το έτος 2012 την αναγνώριση της εσφαλμένης υπαγωγής στην ρύθμιση του άρθρου 39 Ν. 3259/2004 και τον περιορισμό της οφειλής τους από το ποσό των 302.785 ευρώ στο ορθό ποσό των 75.431 ευρώ.

Και ενώ σε πρώτο βαθμό είχαν δικαιωθεί το Εφετείο Λάρισας ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση δεχόμενο αυτεπαγγέλτως μάλιστα, χωρίς να υποβληθεί σχετικός ισχυρισμός από την αντίδικο τελούσα υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης Αγροτικής Τράπεζας Της Ελλάδος Α.Ε., πως όλες οι αγωγές εναντίον της Αγροτικής Τράπεζας είναι απαράδεκτες και πρέπει να απορριφθούν εξαιτίας της θέσης της τελευταίας σε ειδική εκκαθάριση με την υπ’ αριθμ. 46/1/27-07-2012 απόφαση της επιτροπής Πιστωτών της Τράπεζας Της Ελλάδος και της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 25 του Πτωχευτικού Κώδικα .

Ουσιαστικά μέχρι σήμερα, το προαναφερθέν προστατευτικό πλαίσιο για τις υπό πτώχευση εταιρείες, στερούσε από τους αγρότες τη δυνατότητα να προσφύγουν δικαστικά και να αμφισβητήσουν το χρέος τους, ζητώντας διαγραφή των πανωτοκίων με τον σχετικό νόμο του 2004. Ο Άρειος Πάγος όμως αποδέχθηκε πως ο αγρότης δεν είναι πιστωτής αλλά οφειλέτης στην τράπεζα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει αγωγή διεκδικώντας διαγραφή μέρους του χρέους.

Οι τρεις Λαρισαίοι αγρότες εκπροσωπήθηκαν από το Δικηγορικό Γραφείο του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη, ο δικηγόρος του οποίου κ. Άγγελος Γιουρέλης και κατέθεσε την αίτηση Αναίρεσης και παραστάθηκε στον Άρειο Πάγο. Σε δήλωσή του ο κ. Γιουρέλης τονίζει ότι «η συγκεκριμένη απόφαση συγκεντρώνει πανελλήνιο νομικό ενδιαφέρον αφού ξεκαθαρίζει πως οι δανειολήπτες αγρότες που αιτούνται τον ορθό επανυπολογισμό της οφειλής τους σύμφωνα με το Ν.3259/2004 περί πανωτοκιών δεν έχουν την ιδιότητα των πιστωτών της εκκαθαρίσεως οι απαιτήσεις των οποίων κατά τα προεκτεθέντα υπάγονται στην παραπάνω αναστολή, ενόψει του ότι δεν διατηρούν γενομένη και δικαστικώς επιδιώξιμη χρηματική απαίτηση κατά της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας , αλλά έχουν αυτή (ιδιότητα) των οφειλετών της τελευταίας, η οποία και μόνο έχει εκπληρωτέα χρηματική απαίτηση εναντίον τους, τον περιορισμό μάλιστα της οποίας , δια της υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 39 ν. 3259/04, επιδιώκουν.»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ