ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΧΩΡΙ –ΧΕΙΜΑΔΙ

Εργο 240.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο  «Κατασκευή υπόγειων αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Πηνειού Δ.Δ. Καλοχωρίου-Χειμαδίου», συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Το έργο  χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Τα έργα παραγωγής είναι έργα ζωής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Πηνειού και τις υπηρεσίες, προχωράμε στη δημοπράτηση ενός έργου ουσίας στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων της παραγωγής στο Καλοχώρι και το Χειμάδι. Εκσυγχρονίζουμε την παραγωγική διαδικασία, ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα, εξορθολογίζουμε τη διαχείριση του νερού στην περιοχή, εξοικονομούμε ηλεκτρική ενέργεια» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Υπόγειοι αγωγοί σε μήκος 2,7 χλμ

Το έργο προβλέπει την κατασκευή-υπογείωση αγωγών άρδευσης, από PVC 12,5 atm διατομών Φ160-Φ200 συνολικού μήκους περίπου 2.700μ. Οι ανωτέρω διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων θα συνδεθούν με επιφανειακό οριζόντιο αντλητικό συγκρότημα, που θα αντλεί νερό από υφιστάμενο αρδευτικό κανάλι. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδροληψιών διπλού ή ενός στομίου καθώς και οι συσκευές ασφαλείας του δικτύου και ηλεκτρικού πίνακα INVERTER, που αφορά το αντλητικό συγκρότημα, για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, καλύτερη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος και ασφάλεια αυτού.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com