Η ΟΛΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Διεξάγει έρευνα -μελέτη μέσω του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης 

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., στη συνεδρίασή του της 08/09/2020, αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας με θέμα: «Τεκμηρίωση του αιτήματος του κλάδου για λειτουργία των σχολείων με 15 μαθητές ανά τμήμα κατ’ ανώτατο όριο σε συνθήκες πανδημίας», το αναλυτικό κείμενο της οποίας σας επισυνάπτουμε.

Σε ανακοίνωση του δ.σ. της ΟΛΜΕ για το θέμα αναφέρονται τα εξής:

“Η έρευνα σχετίζεται με την πρόσφατη απόφαση της Γ.Σ. Προέδρων της ΟΛΜΕ (05/09/2020) και έχει ως στόχο να εφοδιάσει τον κλάδο με τα απαραίτητα στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι το αίτημα για «ανώτατο όριο 15 μαθητές στο τμήμα εν μέσω πανδημίας» είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά και εφικτό, ενισχύοντας τον αγώνα του για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Για τον σκοπό αυτό ζητάμε την ενεργό συνδρομή όλων των ΕΛΜΕ, στους εξής τομείς:

  • Συλλογή των στοιχείων σύμφωνα με το myschool του αριθμού μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία της περιοχής σας.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης επιπλέον αιθουσών στην περιοχή σας, με χαρτογράφηση ελεύθερων αιθουσών ανά σχολείο, σχολικών κτηρίων που δεn λειτουργούν, ελεύθερων δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων ανά Δήμο που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας.
  • Υπολογισμό του επιπλέον αριθμού εκπαιδευτικών που θα απαιτούνταν στην περιοχή σας για να λειτουργούν τα τμήματα με 15 μαθητές.
  • Τον αριθμό των επιπλέον καθαριστών/στριών που προσελήφθησαν για τη σχολική χρονιά 2020-2021 σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς και την άποψή σας για το αν επαρκούν για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά της πανδημίας.

Για τη διενέργεια της έρευνας αποστέλλουμε τη σχετική φόρμα προς συμπλήρωση και υποβολή και παρακαλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έγκαιρη συμπλήρωση της  φόρμας.

Παρακαλούμε επίσης τις ΕΛΜΕ να ενημέρωσουν τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους και να αναδείξουν την αξία της έρευνας για τα αιτήματα του κλάδου, παροτρύνοντας τους συλλόγους για τη συμπλήρωση της φόρμας. Επιπλέον ζητάμε από τις ΕΛΜΕ να αποστείλουν στο ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. κατάλογο των σχολείων της αρμοδιότητάς τους, καθώς και αριθμό κενών/μη χρησιμοποιούμενων κτηρίων σχολικών μονάδων στην περιοχή τους.

Στο έργο αυτό ζητάμε και τη συνδρομή των αιρετών του κλάδου.

Θεωρούμε σημαντικό, η υποβολή της σχετικής φόρμας να πραγματοποιηθεί μέχρι την Πέμπτη 17/09/2020, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της έρευνας.

Επίσης, θα ήταν ευπρόσδεκτη η ηλεκτρονική αποστολή μελετών επιστημονικών φορέων σχετικών με την έρευνα ή οποιαδήποτε σχετική εργασία έχει εκπονήσει κάποιος συνάδελφος από την ΕΛΜΕ σας”.

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση της φόρμας της έρευνας είναι ο ακόλουθος: https://docs.google.com/forms/d/1VKSthu8CKmeZ-4pTCppnBS3iGja2heFkTAgCI46g5OM/viewform?chromeless=1&edit_requested=true&fbclid=IwAR0e3ZSClDV0oSCXLN9-Lwu9YDPbWoQ–N-5oUnA4TbJLr8ezBvEYEFqMVg

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com