ΑΓΟΝΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Αγονη κηρύχθηκε χθες η δημοπρασία για την πώληση του ακινήτου της Παναγίας Φανερωμένης που στεγάζει της Εθνική Τράπεζα στον Τύρναβο  αφού κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του εκκλησιαστικού συμβουλίου για να καταθέσει γραπτή προσφορά με δικαίωμα προφορικής βελτίωσης κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Η εξέλιξη αυτή βάζει προς το παρόν φρένο στα σχέδια για πώληση του ακινήτου ώστε να εξοφληθούν χρέη του ναού που σύμφωνα με όσα αναφέρονται από εκκλησιαστικούς κύκλους ξεπερνούν τις 140.000 €.

Για να υπάρξει νέα δημοπρασία θα πρέπει να αποφασίσει εκ νέου το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Φανερωμένης και να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Μάλιστα στη νέα δημοπρασία αν υπάρξει το τίμημα θα είναι μειωμένο κατά 10% σε σχέση με αυτό που ορίστηκε χθες.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο ναός έβγαλε σε δημοπρασία προς πώληση ακίνητο και ειδικότερα: α) ισόγειο Κατάστημα υπό στοιχεία Κ-1, αποτελούμενο από μία αίθουσα, δύο WC και πατάρι, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τριών (153,00 τ.μ.) και β) Υπόγειος χώρος Υ-1, επιφανείας μέτρων εκατόν σαράντα πέντε (145,00 τ.μ.), που βρίσκονται επί της Κεντρικής Πλατείας Τυρνάβου, που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και σήμερα είναι μισθωμένα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αρχική τιμή προς εκκίνηση του Διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600,00) ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο (153,00 τ.μ.) του ισογείου Καταστήματος. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αρχική τιμή και η όποια τελική τιμή προκύψει, έπειτα από τις έγγραφες και τις προφορικές προσφορές, περιλαμβάνει τόσο το ισόγειο Κατάστημα Κ-1 όσο και τον Υπόγειο χώρο Υ-1.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com