ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Σαρωτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Καρίτσα πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), στο πλαίσιο οριζόντιου προγράμματος ελέγχων που υλοποιεί η ΕΑΔ με την ΕΛ.ΑΣ (ΔΟΑ, ΔΕΕ) σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της ομάδας ελέγχου επικεντρώθηκαν στη συλλογή στοιχείων και στη διενέργεια αυτοψίας με στόχο να εξακριβώσουν τόσο τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης όσο και τη συμμόρφωση της οργάνωσης που διαχειρίζεται τη δομή στις απαιτήσεις του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και την επιχειρησιακή δράση της, ενώ η έρευνα βρίσκεται πλέον στο στάδιο της επεξεργασίας και της αποτίμησης του υλικού που συγκεντρώθηκε.

Όπως έγινε γνωστό, κατόπιν ανακοίνωσης της ΕΑΔ, κατά τον επιτόπιο έλεγχο στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα ( δυναμικότητας -40- κλινών):

Λήφθηκαν αντίγραφα των τηρούμενων έντυπων και ψηφιακών στοιχείων των φακέλων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ανωτέρω έργου, του φακέλου προμηθειών και λοιπών στοιχείων.

Κατεγράφησαν οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι (πρόκειται για- 33- άρρενες ηλικίας 10 έως 17 ετών, υπήκοοι Συρίας, Αφγανιστάν, Αιγύπτου και Πακιστάν) και οι -15- παρόντες εργαζόμενοι (εκ των -20- συνολικά δηλωθέντων απασχολουμένων).

Ελέγχθηκε η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας (τεχνικές προδιαγραφές κτηρίου, μηχανισμοί ασφάλειας, συνθήκες υγιεινής, τήρηση μέτρων προστασίας COVID-19 κ.α.).

Ελέγχθηκε η εσωτερική οργάνωση η διαδικασία παραπομπής, υποδοχής και αποχώρησης των φιλοξενουμένων από τις δομές.

Συντάχθηκαν Έκθεση Αυτοψίας και Εκθέσεις Εξέτασης Προσώπων.

“Τα μέλη των Ομάδων Ελέγχου προχωρούν στην αποτίμηση και την επεξεργασία του συγκεντρωθέντος υλικού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες διασταυρωτικές επαληθεύσεις και εξαχθούν τεκμηριωμένες διαπιστώσεις και συμπεράσματα”, καταλήγει η ανακοίνωση της Αρχής Διαφάνειας, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις που θα αφορούν στα αποτελέσματα των ελέγχων.

Ειρήνη Παπουτσή

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com