ΝΕΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της προσωρινής διευθύντριας Α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας τοποθετούνται σε κενές – κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας οι εκπαιδευτικούς, που αναφέρονται στην παρακάτω απόφαση.
Στους υποδιευθυντές κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2018).

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com