ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης στη Λάρισα.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

• Διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και εξεύρεση πόρων / χορηγιών
• Διαχείριση παραπομπών ιατρικών περιστατικών
• Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη οικογενειών
• Λήψη κοινωνικού ιστορικού
• Κατ’ οίκον επισκέψεις
• Διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ανηλίκων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά
• Διασύνδεση με κρατικούς φορείς ή μη και Υπηρεσίες για ολιστική υποστήριξη των οικογενειών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

• Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)
• Άριστη Ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς
• Άδεια Οδήγησης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

• Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
• Υψηλή προσαρμοστικότητα
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
• Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
• Συναισθηματική ανθεκτικότητα
• Μεθοδικότητα
• Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 441 .

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ