ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ “ΑΝΑΣΑ” ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο Γιώργος Τζαφέρης, λογιστής

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 13 Οκτωβρίου η νέα δράση για την “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από covid-19 στη  Θεσσαλία” γνωστή με το όνομα “Ανάσα”.

Ταυτότητα Δράσης

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

Με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορηγήσεις ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους

Δικαιούχοι Της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που

. κατά το έτος 2019 απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους

. νομίμως λειτουργούν στη περιφέρεια θεσσαλός

.έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019

. δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019

. έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/01/2020 έως την ημέρα υποβολής της πρότασης

Αντικείμενο της Δράσης – Χρηματοδοτούμενες Δαπάνες  

Η δράση επιχορηγεί μια επιχείρησης με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019

Το όριο επιχορηγήσεις είναι από 5000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη σύνταξη του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το λογιστικό γραφείο μας στην οδό 31ης Αυγούστου 3 στη Λάρισα και στα τηλέφωνα 2410 532892 και 6974 042702, email: gtzafer@otenet.gr

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ