ΚΕΟΣΟΕ: ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην περιοχή Τυρνάβου η έναρξη βλάστησης του αμπελιού για το έτος 2020 παρουσίασε μικρή οψιμότητα, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Η οψιμότητα αυτή διατηρήθηκε και εντάθηκε μέχρι την ωρίμανση.

Οι  υψηλές  θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας προκάλεσαν μικρά προβλήματα στην καρπόδεση των σταφυλιών. Στην πορεία της ωρίμανσης επικράτησε έντονη ξηρασία και δεν ευνοήθηκαν οι μυκητολογικές ασθένειες.

Ο ψευδόκκοκος όμως αποτέλεσε πρόβλημα για αρκετά αμπελοτεμάχια  λόγω της επανεμφάνισης  υψηλού πληθυσμού, μετά την διατήρηση του σε χαμηλά επίπεδα την τελευταία πενταετία. Επίσης υψηλά επίπεδα πληθυσμών κατέγραψε και η Ευδεμίδα με αποτέλεσμα την εμφάνιση όξινης σήψης το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου σε κάποιους αμπελώνες.

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερωρίμανση των σταφυλιών αρκετών αμπελώνων ειδικά της ποικιλίας Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου. Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν σε μια μείωση της παραγωγής έως και 40% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά στο Μοσχάτο. Στις λευκές ποικιλίες Ροδίτης, Ugni Blanc κλπ η παραγωγή γενικά κινήθηκε στα περσινά επίπεδα, με την υψηλή  βροχόπτωση του «ΙΑΝΟΥ» στις 18 Σεπτέμβρη  να επηρεάζει τον σακχαρικό τίτλο και να παρατείνει τον τρύγο μέχρι τις 10 Οκτώβρη.

Η ποιότητα και η υγιεινή  των σταφυλιών όλων των ποικιλιών  σε γενικές γραμμές διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα μέχρι και την ολοκλήρωση του τρύγου με τον καιρό σύμμαχο.

Η φετινή χρονιά παρουσίασε υψηλότερες οξύτητες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε όλες τις ποικιλίες, υψηλό επίπεδο σακχάρων στο Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου και κανονικό στις υπόλοιπες ποικιλίες. Οι φετινοί οίνοι αναμένονται ποιοτικοί τόσο αρωματικά όσο και στη δομή τους, έτσι που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την χρονιά ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα ποιοτικά.

Οι τιμές των σταφυλιών για τα μέλη του Συν/σμού ήταν ίδιες με τις περσινές, και οι ποσότητες κινήθηκαν στον μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας, παρόλες τις δυσκολίες που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας, σε μια επιτυχή τελικά προσπάθεια του Συν/σμού για τη στήριξη της αμπελουργίας της περιοχής και συγκράτησης  των τιμών των σταφυλιών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com