ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του 1ου Δ.Σ. Γιάννουλης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS KA+1 «Ενσωματώνοντας τη διαφορετικότητα μέσα από την ομαδική εργασία και την εν συναίσθηση» στο οποίο έχει ενταχθεί το σχολείο, συμμετείχαν με έργα ζωγραφικής και συγγραφή ιστοριών σε διαγωνισμό με θέμα «Μνημεία πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και κλιματική αλλαγή».

Το διαγωνισμό οργάνωσε το συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο προεδρεύει η Ελλάδα την περίοδο αυτή. Στόχος του διαγωνισμού ήταν να αναδείξει τη σπουδαιότητά της πολιτιστικής κληρονομιάς για τους νέους της Ευρώπης και την προστασία και τη διαφύλαξη της από την κλιματική αλλαγή.

Αρχικά, έγινε ενημέρωση των μαθητών για το ρόλο του συμβουλίου της Ευρώπης, που ειδικά κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σπουδαιότητα των μνημείων αυτών και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που διατρέχουν. Έπειτα, δόθηκε έμφαση στο δικαίωμα των νέων της Ευρώπης, να γνωρίζουν και να αξιοποιούν την πολιτιστική και πολιτισμική τους κληρονομιά, που παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας τους.

Το θέμα του διαγωνισμού είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μαθητές του σχολείου μας καθώς εδώ και καιρό γίνεται συστηματική προσπάθεια για την διάσωση του Πύργου του Χαροκόπου και την αναγνώρισή του ως διατηρητέο κτίσμα μια που αποτελεί μοναδικό μνημείο στην  περιοχή της Γιάννουλης.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com