ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας και την όλο και μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων η ΔΕΥΑΛ θεωρεί απολύτως απαραίτητη την ενημέρωση των καταναλωτών για μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί και σκοπό έχουν αφενός την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους της επιχείρησης ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία μας και αφετέρου την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των πολιτών που συναλλάσσονται μαζί της.

Έτσι το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ προσφάτως αποφάσισε, αναφορικώς με την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο και με δεδομένη την παρατηρηθείσα αυξημένη προσέλευση των πολιτών στο αρμόδιο τμήμα, τα εξής:

1.Εγκρίνεται παράταση κατά ένα έτος της ημερομηνίας λήξης των ήδη ενταγμένων

στο πρόγραμμα του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΥΑΛ. Απαραίτητη προϋπόθεση

είναι η τήρηση των όρων ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

2.Η υποβολή των δικαιολογητικών για ανανέωση ή νέα ένταξη στο πρόγραμμα του

κοινωνικού τιμολογίου θα γίνεται υποχρεωτικώς με ηλεκτρονική μορφή, στην

ηλεκτρονική διεύθυνση koinonikotimologio@deyal.gr.

  1. Η εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου θα γίνεται από την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης.

Τα παραπάνω αφορούν τόσο στους πολίτες που προσέρχονται για την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την ανανέωση του χρόνου ένταξης στο πρόγραμμα όσο και σε όσους υποβάλλουν νέες αιτήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Επίσης η ΔΕΥΑΛ υπενθυμίζει στους καταναλωτές – και τους προτρέπει να την ακολουθήσουν – την επιλογή της εξόφλησης των λογαριασμών τους μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής. Η επιλογή αυτής της δυνατότητας επάγεται και οικονομικό όφελος 6 ευρώ ετησίως για τον καταναλωτή, πέραν του γεγονότος ότι αποτρέπει τον ενδεχόμενο συγχρωτισμό που μπορεί να υπάρξει σε περιπτώσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας στις εγκαταστάσεις, επιτρέπει καλύτερο έλεγχο των πληρωμών στον ίδιο τον καταναλωτή και διευκολύνει γενικότερα τον εξορθολογισμό λειτουργίας της επιχείρησης επ’ ωφελεία τελικώς των ίδιων των καταναλωτών. Τέλος συνιστά να αποφεύγεται η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της και να επιλέγεται, η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης στο info@deyal.gr. για μια σειρά υπηρεσιών που παρέχει, όπως οι διακοπές παροχών, η έκπτωση στις καταναλώσεις νερού, η υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο κ.α.

– Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη (για νέες συνδέσεις, επανασυνδέσεις παροχών κ.α.) οι καταναλωτές καλούνται να επικοινωνούν με την ΔΕΥΑΛ ώστε να καθορίζονται οι συναντήσεις μαζί τους με ραντεβού. Για τα ραντεβού τους οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο info@deyal.gr ή στο 2410687102 ή στο αντίστοιχο τμήμα στα τηλέφωνα που αναγράφονται επίσης στην ιστοσελίδα της deyal.gr.