ΟΙ 10 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΔΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από την επιτροπή προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου τα ονόματα των 10 γυμναστών που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (άθληση για όλους) που θα πραγματοποιηθούν στο δήμο Τυρνάβου την περίοδο 2020 – 2021 σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Αθλητισμού.

Τα µέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη της ΚΕ∆ΗΤ, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόµενα σε αυτά δικαιολογητικά, και λαµβάνοντας υπόψη:
1. κύριο προσόν είναι η ανεργία, και µόνο εάν δεν υπάρξει υποψήφιος, οποιανδήποτε θέση – ειδικότητα µπορεί να καλυφθεί από υποψήφιο χωρίς βεβαίωση ανεργίας
2. Οι υποψήφιοι βαθµολογήθηκαν και κρίθηκαν σύµφωνα µε την 1η τους επιλογή ανά κατηγορία θέσης και κατόπιν για τη 2η επιλογή τους
3. Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να κατέχει µόνο µια θέση ανά ειδικότητα, και µόνο εάν δεν υπάρξει υποψήφιος για άλλη ειδικότητα δυνάται να κατέχει και 2η θέση σε άλλη ειδικότητα και εφόσον την έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Οριστικοποίησαν τη λίστα των προσληπτέων ως εξής:

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ME ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
A/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΒΛΑΧΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ  (01)ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 21.131 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  (02)ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 21.946 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
3 ΑΡΓΥΡΙΑ∆Η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (03)ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2.263 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
4 ΤΣΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ (04)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3.819 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
5 ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (05)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.942 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
6 ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (05)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2.281 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
7 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.111 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
8 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.695 2η ΕΠΙΛΟΓΗ
9 ΜΠΑΚΑΪΜΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0.735 2η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
A/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΚΟΥΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12.175 2η ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com