ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της διευθύντριας β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας Β. Ζιάκα μετά από πρόταση του συμβουλίου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων που έλαβε υπόψη του τις αλλαγές στον πίνακα αξιολόγησης τοποθετούνται στις κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα και τις
δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

Α/Α Α.Μ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 169981 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 180083 ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 147908 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 170588 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04.02 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 195695 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ
6 201926 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Γ/ΣΙΟ –Λ.Τ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ
7 168094 ΚΟΕΝ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ04.01 Γ/ΣΙΟ –Λ.Τ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ

Τοποθετούνται επίσης αναδρομικά, κατόπιν της υπ. αριθμ. 11213/19-10-2020 Απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της
Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας 2017, κατ’ εφαρμογή της ΑΑ 79/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 11703/27-10-2020 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα: «Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λάρισας 2017, κατόπιν της ανακλητικής απόφασης 72/22-10-2020 του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας» ως εξής:

1 172609 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ 8-10-2018
3 158289 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ84 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ 15-07-2019
2 181890 ΔΟΞΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ 20-05-2019

Η θητεία των παραπάνω Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.
Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων να αναλάβουν υπηρεσία έως 03-11-2020.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com