ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα νεοπλασία μεταξύ ανδρών παγκοσμίως και την πέμπτη κατά σειρά αιτία θανάτου στον πληθυσμό. Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στην αύξηση του προστατικού αντιγόνου PSA και στην κλινική εξέταση. Ωστόσο, μέρος του ανδρικού πληθυσμού χωρίς καρκίνο του προστάτη μπορεί να βρεθεί με αυξημένο προστατικό αντιγόνο.

Για το λόγο αυτό η βιοψία του προστάτη, δηλαδή η λήψη τεμαχιδίου και η ιστολογική μελέτη του είναι η μέθοδος αναφοράς για την επιβεβαίωση της νόσου.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών υγείας, η Ουρολογική Κλινική και το Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας συνεργάστηκαν για την ανάληψη έργου από τον Ιούνιο του 2018 που αφορά στην εφαρμογή των νεότερων τεχνικών διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη με την εφαρμογή πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο απεικονιστικό πρωτόκολλο, που επιτρέπει την αναγνώριση και χαρακτηρισμό ύποπτων εστιών με αυξημένη ευαισθησία και ακρίβεια.

Η πολυπαραμετρική MRI σε εξελιγμένης τεχνολογίας Μαγνητικούς Τομογράφους (1,5 Tesla) και κυρίως σε υψηλού μαγνητικού πεδίου (3 Τesla) όπως αυτός του Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, θεωρείται σήμερα η μέθοδος εκλογής για την αναγνώριση υπόπτων καρκινικών εστιών στον προστάτη. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η εξέταση έχει εκτός από διαγνωστικό και προγνωστικό χαρακτήρα, λόγω της διαφαινόμενης δυνατότητας να χαρακτηρίζει όγκους που αναπτύσσονται αργά, με αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να μην χρειάζονται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση αλλά να παρακολουθούνται συντηρητικά.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03264, τίτλος έργου: «Ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση του Καρκίνου του Προστάτη (PCaGuard)» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

Από άποψη δράσεων, οι πόροι του έργου αναβάθμισαν ποιοτικά τον Μαγνητικό Τομογράφο 3 Tesla του Εργαστηρίου σε επίπεδο λογισμικού και πηνίων συμπεριλαμβανομένου διορθικού πηνίου απεικόνισης και εξόπλισαν την ομάδα με την αγορά σύγχρονου Υπερηχογράφου με τεχνολογία fusion. Η επιστημονική ομάδα των παραπάνω τμημάτων αποτελούμενη από τους Βασίλειο Τζώρτζη Καθηγητή Ουρολογίας, Μαριάννα Βλυχου Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής, Χρυσοβαλάντη – Ιωάννη Τσούγκο Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, Αικατερίνη Βάσιου Καθηγήτρια Ανατομίας, Αναστάσιο Καρατζά Επίκουρο Καθηγητή Ουρολογίας και Ιωάννη Ταμπόση Ερευνητή Βιοϊατρικής συνεργάζεται και διενεργεί τις προαναφερόμενες σύγχρονες απεικονιστικές εξετάσεις και κατευθυνόμενες βιοψίες τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://urology.med.uth.gr/pcaguard/ ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2413502811.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com