ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

O Δήμος Τεμπών ενημερώνει για τα μαθήματα εκμάθησης αγγλικών τα οποία πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με το «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων». Όλοι οι δημότες, πλέον, μπορούν να κάνουν μαθήματα αγγλικών μέσω της μεθόδου Linguaphone. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το English Course (A1 και Α2) εκμάθηση γενικών Αγγλικών και το Business English (B1, B2 και C1). Είναι εύκολη και απλή διαδικασία που αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας.

Η στην πλατφόρμα e-learning / digital school είναι 1,50€ πλέον Φ.Π.Α. και η εγγραφή γίνεται μέσω της ειδικής αίτησης συμμετοχής, την οποία μπορεί να προμηθευτεί ο κάθε δημότης στα αντίστοιχα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Επιστημονική Σύμβουλο του Δήμου Τεμπών κ. Ζησοπούλου Κατερίνα 24953 50407.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com