ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επερώτηση των περιφερειακών συμβούλων της παράταξης “Η Θεσσαλία στην καρδιά μας” Πέτρου Τσακνάκη και Δέσποινας Αράπκουλε

Είναι σαφές ότι η οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αποτελεί μία εξέλιξη που δημιουργεί ελπίδες για την αντιμετώπιση της ύφεσης. Από την πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής πήραμε τα παρακάτω στοιχεία (πίνακας 1) τα οποία καταδεικνύουν τη διαφορετική προσέγγιση κάθε περιφέρειας στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα δεδομένα αυτά, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατηρούμε πως υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ του δεσμευμένου ποσού, μέσω  του προγράμματος «Ανάσα» για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αναλογικά με την πληθυσμιακή κατάταξη, βάσει της απογραφής του 2011.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια μας που είναι τρίτη στην κατάταξη, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια, το δεσμευμένο ποσό για την στήριξη των επιχειρήσεων την κατατάσσει στην 5η θέση μαζί με τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται πολύ χαμηλά στην πληθυσμιακή κατάταξη, μέχρι και την 9η θέση.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειών (απογραφή 2011), τα ποσά που έχουν δεσμεύσει, η προβλεπόμενη επιχορήγηση ανά Περιφέρεια και η κατάταξη βάση προϋπολογισμού και επιχορήγησης.

Παράλληλα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ενίσχυσή τους πόρρω απέχει από την πραγματικότητα. Και αυτό, όταν σε όλα τα ΠΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, αποτελεί στρατηγική ότι «…το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» η προκήρυξη με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει, εξαιρεί  το  σύνολο  αυτών των επιχειρήσεων.

Επερωτάται ο Περιφερειάρχης:

  1. Για ποιους λόγους η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν δέσμευσε περισσότερα χρήματα σε σχέση με άλλες Περιφέρειες με μικρότερο πληθυσμό
  2. Γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη οι ενστάσεις από επαγγελματίες, φοροτεχνικούς και φορείς όσον αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος
  3. Γιατί δεν λειτούργησε όπως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία παρότι 6η πληθυσμιακά, διαθέτει προϋπολογισμό 90 εκ ευρώ καθώς και διαφορετικό εύρος προβλεπόμενης επιχορήγησης, έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com