ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ 3 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού παρατείνεται για ένα (1) έτος η θητεία των κάτωθι τριών Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

  1. Λαδόπουλου Γεωργίου του Θεοδώρου, με ΑΔΤ Λ 707526
  2. Μόρα Αθανασίου του Γεωργίου, με ΑΔΤ Φ 299034
  3. Καραγιάννη Νικολάου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ 287823

Με την απόφασή του ο περιφερειάρχης αναθέτει στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

  1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαδόπουλο Γεώργιο του Θεοδώρου, τον Πρωτογενή Τομέα και τη Διαχείριση Υδάτων Λίμνης Κάρλας
  1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μόρα Αθανάσιο του Γεωργίου, τους τομείς Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εμπορίου
  1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Καραγιάννη Νικόλαο του Γεωργίου, τους τομείς Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com