ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Σε απευθείας αναθέσεις για εργασίες αποτύπωσης ανοικτών χώρων στον Αμπελώνα και ενεργειακής αποτύπωσης στο ΓΕΛ Τυρνάβου, το 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου και στο ανενεργό κλειστό κολυμβητήριο προχώρησε με αποφάσεις του ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Η πρώτη ανάθεση αφορά τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Αποτύπωσης ανοικτών κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμπελώνα», εκτιμώμενης αξίας 12.045,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Η απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες Αποτύπωσης ανοικτών κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμπελώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω έγινε στον κ. Θεόδωρο Γρουσόπουλο, με έδρα τη Λάρισα έναντι αμοιβής 12.045,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Εργασίες που θα γίνουν αφορούν την αστική αποτύπωση κεντρικών ανοικτών κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Αμπελώναως εξής:

Λεπτομερείς αποτύπωση και περιγραφή των πάσης φύσεως στοιχείων κοινοχρήστου χώρου ήτοι αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, δομικών , ηλεκτρολογικών και υδραυλικών στοιχείων πλήρης σύνθεσης του συγκεκριμένου αστικού χώρου που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου και Θερμοπυλών με βασικό κεντρικό άξονα τις οδούς Καραϊσκάκη και Ειρήνης στις προσόψεις των ΟΤ: 45, 47 42, 48, 41, 49, 40, 109, 108, 88, 87, 71, 70, 54 και 50.

Επίσης θα αποτυπωθούν και θα περιγραφούν στοιχεία αστικού εξοπλισμού πάσης φύσεως, αποχέτευσης ομβρίων καθώς και στοιχεία πρασίνου, κηποτεχνίας και φωτοτεχνίας.

Τα παραπάνω θα αποδοθούν ψηφιακά σε κατάλληλη επεξεργάσιμη μορφή και σε μορφή έντυπων σχεδίων .

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Με άλλη απόφασή του ο δήμαρχος ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης αθλητικών χώρων», εκτιμώμενης αξίας 9.490,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που περιέχονται παρακάτω και την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης αθλητικών χώρων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην Γ. ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, με έδρα τη Λάρισα έναντι αμοιβής 9.490,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο των περιγραφόμενων υπηρεσιών είναι:

Η ενεργειακή επιθεώρηση του ανενεργού κτιρίου του κλειστού κολυμβητηρίου στην πόλη του Τυρνάβου, η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η περιγραφή των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων μετά τις όποιες δομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο στο δομικό κέλυφος του κτιρίου όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συνοδευόμενα πάντα από οικονομικοτεχνική αξιολόγηση τους αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση εκπομπών CO2 και την οικονομική τους σκοπιμότητα.

ΓΕΛ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τέλος με άλλη του απόφαση ο κ. Κόκουρας ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης και καταγραφής ενεργειακής απόδοσης Γυμνασίων και Λυκείων Τυρνάβου», εκτιμώμενης αξίας 19.710,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται παρακάτω και την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποτύπωσης και καταγραφής ενεργειακής απόδοσης Γυμνασίων και Λυκείων Τυρνάβου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην Γ. ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, με έδρα τη Λάρισα έναντι αμοιβής 19.710,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com