ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με δύο αποφάσεις του για απευθείας ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας άναψε το πράσινο φως για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών που θα αποκαταστήσουν το ταλαιπωρημένο δίκτυο για το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος με απόφασή του ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων ΔΕ Τυρνάβου», εκτιμώμενης αξίας 8.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου  και την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων ΔΕ Τυρνάβου», στον Ελευθέριο Μινασίδη, με έδρα τα Δένδρα Τυρνάβου έναντι αμοιβής 8.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Με τη 2η απόφασή του ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων ΔΕ Αμπελώνα», εκτιμώμενης αξίας 9.270,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου  και την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων ΔΕ Αμπελωνα», στον Ελευθέριο Μινασίδη, με έδρα τα Δένδρα Τυρνάβου έναντι αμοιβής 9.270,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και στις δύο αποφάσεις θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

Εργασίες σάρωσης δρόμων (αγροτικών και κτηνοτροφικών) με Μηχανήματα

Έργου διαφόρων τύπων

Όπως επούλωση λάκκων, τομών και γενικών φθορών οδοστρώματος με χαλίκια ή με άλλα παρεμφερή λίθινα φυσικά υλικά οδοστρωσίας π.χ. αμμοχάλικα ποταμού, κατάλληλη συμπίεση των υλικών για ομαλοποίηση οδοστρωμάτων οδών που έχουν καταστραφεί από έντονες καιρικές συνθήκες και καθημερινή χρήση.

Οι εργασίες θα γίνουν σε όλες τις ΤΚ των ΔΕ Αμπελώνα και Τυρνάβου.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com