ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Δεν δείχνει διατεθειμένη η δημοτική αρχή του δήμου Τυρνάβου να μην προωθήσει το έργο ανακατασκευής της κεντρικής πλατείας του Τυρνάβου που είχε απορριφθεί από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και έτσι τη Δευτέρα με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου και διαθέτει πλειοψηφία άναψε το “πράσινο φως” για την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης µε τίτλο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 1.095.000,00 € στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» (Β΄ φάση) στον Άξονα 1(Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Τυρνάβου και στο αντίστοιχο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης.

Κατά της υλοποίησης του έργου τάχθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σάμερ – Αθανάσιος Αμάρι και Κώστας Χρυσοβέργης που ανέφεραν:

Ο κ. Αµάρι

«Αποδεικνύεται περίτρανα για άλλη µια φορά ότι η ∆ηµοτική Αρχή ούτε είχε ούτε έχει διάθεση για διαβούλευση και γόνιµο διάλογο ούτε µε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά ούτε µε φορείς, συλλόγους και δηµότες του ∆ήµου µας για την αναµόρφωση της πλατείας, µιας
αναµόρφωσης που στερείται οράµατος και αναπτυξιακής προοπτικής, καθώς µιλάµε µόνο για την αναµόρφωση της πλατείας, χωρίς αυτή να συνδέεται µε τη συνολική αναβάθµιση του κέντρου της πόλης του Τυρνάβου. Μάλιστα η ∆.Α. µε τις µεθοδεύσεις της και τη βοήθεια
και τις ευλογίες του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου, φέρνει ένα τόσο σοβαρό θέµα µόνο στην Ο.Ε. καταστρατηγώντας πλέον το ρόλο του ∆.Σ.».
Ο κ. Χρυσοβέργης εκπροσωπώντας τη δηµοτική παράταξη «ΣυνΠολιτεία» καταψήφισε το θέµα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com