ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τοποθετούνται με απόφαση του Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας Γ. Δοδοντσάκη σε θέση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
οι παρακάτω εκπαιδευτικοί με θητεία ως εξής:

Α. Κλάδος ΠΕ60 Νηπιαγωγών:
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60

Β. Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70
ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70

Γ. Κλάδος Εκπαίδευσης για την Αειφορία
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05

Η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ήτοι έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: Μανδηλαρά 23 Λάρισα . Η θητεία λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ( ΦΕΚ 176 τ.Α’/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12-06-2018).
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.
Οι τοποθετούμενοι εκπαιδευτικοί διαγράφονται, μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, από τον οικείο πίνακα επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com