ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ΔΕ Τυρνάβου», εκτιμώμενης αξίας 19.990,00€ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.
Με την ίδια απόφαση προχώρησε στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου και ανέθεσε το έργο στην εταιρεία “ΚΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.”, με έδρα τη Λάρισα έναντι αμοιβής 19.990,00€ + πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.797,60€ = 24.787,60€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Νέα εξωτερική και εσωτερική εγκατάσταση καλωδίου παροχής ρεύματος. Εκσκαφές, σκυροδέτηση, καλώδιο σωλήνες , συνδέσεις, λαμπτήρες, νέος πίνακας
ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΝΟΤΙΑ:

καθαίρεση λιθοδομών,αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, κατασκευή λιθοδομών,κατασκευή σενάζ στέψης λιθοδομων, επιχρίσματα,
ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Καθαρισμός λούκια, vakaflex-μαστίχες
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Καθαίρεση τμήματος στέγης αποδυτηρίων γυμναστηρίου και τοποθέτηση σκουρέτων, καδρονιών και καβαλάρηδων τοποθέτηση 2 νέων στεγάστρων, καθαρισμός χρωματισμός αποδυτηρίων καθαίρεση και αντικατάσταση πλήρων περιμετρικών ντερέδων με λαμαρίνα αποδυτήρια

ΔΕΝΔΡΑ
Σκυροδέτηση βόθρου

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Επισκευή 2 στέγαστρα εισόδων κλειστού γυμναστηρίου

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Αγία Λαύρα Τύρναβος
Στεγανότητα υπογείου λόγω μεγάλης εισροής υδάτων: Καθαιρέσεις, εκσκαφές, σκυροδετήσεις πλάκες, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα gunite, νέες πλάκες, φρεάτιο, σωλήνες, επιχώσεις εργατικά.