ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το πράσινο φως με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου πήρε η μελέτη για την κατασκευή του έργου «Αναμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τυρνάβου» που συντάχθηκε με σκοπό την πραγματοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.095.000,00 € σε όλο το μήκος και πλάτος της πλατείας  και έχει ως σκοπό όπως αναφέρει:

  • την αποκατάσταση της ασφάλειας της χρήσης του χώρου,
  • την αποφυγή ατυχημάτων,
  • τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη χρήση ΑΜΕΑ
  • την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε ένα μέρος του από το Πράσινο Ταμείο στο οποίο κατατέθηκε και η σχετική πρόταση για χρηματοδότηση και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δήμου. Μάλιστα σύμφωνα με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται η κάλυψη από ίδιους πόρους του ∆ήµου Τυρνάβου της οικονοµικής διαφοράς, εφόσον προκύψει, για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου και εντάσσεται το ανωτέρω έργο στο εγκεκριμένο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Τυρνάβου και στο αντίστοιχο Ετήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

Στην υποβληθείσα μελέτη για τη χρηματοδότηση του έργου αναφέρονται τα παρακάτω:

Η κεντρική πλατεία του Τυρνάβου αποτελεί τον πλέον βασικό, κεντρικό ανοικτό χώρο της δημοτικής κοινότητας του Δήμου της έδρας του ομώνυμου Δήμου όπου μπορεί να φιλοξενήσει χρήσεις τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, ενισχύοντας τόσο την έννοια της γειτονιάς όσο και την έννοια της ανοικτής πόλης για όλους.

Οι χώροι κατά τη συντήρησή τους προσεγγίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα ώστε να αποδίδονται εκεί όπου προορίζονται, στο κοινωνικό σύνολο.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019 -2020 του Πράσινου Ταμείου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Τα υλικά που προτείνονται για το σύνολο των διαμορφώσεων, είτε αυτές αφορούν στα πεζοδρόμια και τους δρόμους είτε αφορούν στις πιο ελεύθερες διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δομικών υλικών, τη βλάστηση και τον εξοπλισμό του ιδίου του χώρου, αυτά διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση των όρων μικροκλίματος και θερμικής άνεσης, ανάλογα και με τον προσανατολισμό του εξεταζόμενου χώρου, και χρησιμεύουν για τη συλλογή, την αποθήκευση, την αντανάκλαση και τη διάχυση της θερμότητας. Το γεγονός αυτό, κάνει επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση των θερμικών χαρακτηριστικών των υλικών, επικεντρώνοντας τη μελέτη στη θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και των εξωτερικών θερμοκρασιών.

Η επιλογή των επιδαπέδιων υλικών είναι πολύ σημαντική, καθώς προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες βατότητας, θερμικής και οπτικής άνεσης.

Αντιολισθηρές επιφάνειες βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες ασφαλής χρήσης. Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος, και επομένως οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μικρότερες, συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του γύρω χώρου και των κτιρίων, σημαντικός παράγοντας κατά την θερινή περίοδο. ‘Δροσερά’ υλικά θεωρούνται αυτά με ελαφριά χρώματα και υψηλή θερμική ικανότητα και συνίσταται για την εξεταζόμενη περιοχή. Η χρήση πολύ ανοιχτών χρωμάτων αποφεύγεται, καθώς η μεγάλη ανακλαστικότητα των υλικών δύναται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα θάμβωσης για τους χρήστες κατά τη διάρκεια της ημέρας και διεποχιακά.

Τα σκληρά υλικά όπως π.χ. το μάρμαρο θα αντικατασταθούν με τα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

o Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπεδοστρώσεων θα γίνει από έγχρωμους τσιμεντοκυβόλιθους βατούς από οχήματα, διαστάσεων 10x20x6εκ. με προσθήκη τεχνολογίας ψυχρών υλικών (cool materials) στη σύσταση τους. Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1338.

Αναλυτικότερα, όλες οι επιστρώσεις των πεζοδρομίων προτείνονται με κυβόλιθους οι οποίοι τοποθετούνται με εγκιβωτισμό πάνω σε άμμο θαλάσσης ώστε να απορρέουν τα όμβρια ύδατα προς τον υδροφόρο ορίζοντα και να μην κατευθύνονται προς τα δίκτυα συλλογής των όμβριων.

Οι κυβόλιθοι που προτείνονται είναι τεχνητοί και όχι φυσικοί.

Έχουν την δυνατότητα να δεχθούν στις χρωστικές τους υλικά νανοτεχνολογίας τα οποία έχουν την δυνατότητα ανάκλασης μεγάλου μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι προτεινόμενοι τσιμεντοκυβόλιθοι είναι «ψυχροί» ακριβώς για τον λόγο ότι στην πιο ζεστή ημερήσια ζώνη το καλοκαίρι μπορούν να εκπέμπουν μέχρι και 10 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία από τους αντίστοιχους κανονικούς. Για αισθητικούς λόγους το τελείωμα τους θα είναι τεχνητά παλαιωμένο.

Τέλος, η επιλογή των υλικών αλλά και των χρωματισμών του εξοπλισμού των χώρων επηρεάζει και την οπτική άνεση, όπως και αναφέρθηκε, καθώς και την θερμική. Προτείνονται φυσικά υλικά για καθιστικούς χώρους (ξύλινοι πήχεις στην καθιστική επιφάνεια) ενώ αποφεύγονται έντονες μεταλλικές ή σκουρόχρωμες τσιμεντένιες κατασκευές. Ειδικότερα, στους χώρους στάσης και ανάπαυσης ενθαρρύνεται αποκλειστικά η χρήση ξύλινων κατασκευών.

Εργασίες

o Αντικατάσταση πλακοστρώσεων/επιστρώσεων με χρήση υλικών με μειωμένο δείκτη αντανάκλασης

o Συντήρηση – χρωματισμοί σιδηρών και ξύλινων επιφανειών

o Καθαίρεση παλαιών ξύλινων περγκολών και επανατοποθέτηση ξυλείας

o Καθαρισμός φρεατίων και αντικατάσταση     εσχαρών

o Καθαρισμός και ενίσχυση φύτευσης

o Χρωματισμός τοιχείων

o Χρήση υλικών με μειωμένο δείκτη αντανάκλασης

o Ενίσχυση φύτευσης

o Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

o Επισκευή ή αντικατάσταση υπαρχόντων καθιστικών

o Αύξηση της σκίασης

Αστικός Εξοπλισμός

o Δημιουργία ραμπών και κατάλληλων επιπέδων για τη χρήση ΑΜΕΑ

o Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων

o Αντικατάσταση ιστών φωτισμού

o Τοποθέτηση καθιστικών

o Τοποθέτηση νέων μεταλλικών κατασκευών (stand) για στάθμευση και φύλαξη ποδηλάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υπό μελέτη χώρος πρέπει να πάρει την διαμόρφωση που αρμόζει τόσο στις προβλεπόμενες λειτουργίες όσο και στο ύφος και την ιστορία της πόλης, καθώς και να δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη ευκαιρίες για μιας ευχάριστης ανάπαυλα αναψυχής.

α. Να συνδέεται χλωριδικά και μορφολογικά με την βλάστηση της ευρύτερης περιοχής μελέτης και να αποτελεί φυσική της συνέχεια. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δέντρα και θάμνους από την Ελληνική Μεσογειακή χλωρίδα που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη από λιγότερη φροντίδα συντήρησης.

β. Οι δενδροστοιχίες των δένδρων και τα παρτέρια των θάμνων εκτός από το αισθητικό τους προορισμό θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να αξιοποιήσουν την πενιχρή έστω αλλά υπάρχουσα βλάστηση στον συγκεκριμένο χώρο και με τέτοιο τρόπο ώστε να αμβλυνθούν ή να αποκατασταθούν πλήρως οι πιθανές αισθητικές επιπτώσεις από τις διάφορες εγκαταστάσεις λειτουργιών των κτηρίων ή από τις εκεί ανθρώπινες δραστηριότητες. (π.χ. εξαερισμοί, συστήματα θέρμανσης κλπ.).

γ. Τα είδη που θα διαλεχτούν θα είναι ξηροθερμικά για να μειωθεί το κόστος συντήρησής τους, να αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον μικρότερο χρόνο, να μην ρυπαίνουν τους χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα με την καρποφορία ή την ανθοφορία τους, να είναι ανθεκτικά στις κλαδοριψίες από τους έντονους ανέμους που είναι συχνοί στην περιοχή και να μην αποφλοιώνονται, ενώ ο φλοιός τους να είναι ανθεκτικός στις πληγώσεις.

Το φυτευτικό υλικό θα προέρχεται κατά κανόνα από φυτώρια, θα είναι καλής υγείας, χωρίς βλάβες των επικόρυφων οφθαλμών, του φλοιού και του φυλλώματος χωρίς ίχνη χλωρίωσης ή στιγμάτων. Όλα τα δενδρώδη φυτά θα έχουν ύψος τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ενώ τα θαμνώδη τουλάχιστον 1 μέτρο.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων (Ν.4412/16, Π.Δ.171/87 κλπ.).

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 39.254,95

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 269.720,70

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ 174.185,50

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 91.128,78

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 69.666,82

Σύνολο Δαπανών 643.956,75
ΓΕ & ΟΕ 18,00% 115.912,22
Αξία Έργου 759.868,97
Απρόβλεπτα 15% 113.980,34
Άθροισμα 873.849,31
Απολογιστικά (Τέλη Διαχείρισης ΑΕΚΚ) 6.500,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18,00% 1.170,00
Άθροισμα 881.519,31
Πρόβλεψη Αναθεώρησης 1.545,21
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 883.064,52
ΦΠΑ 24,00% 211.935,48
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ 1.095.000,00

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ