ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΟΠΩΤΗ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Μετά από θετική εισήγηση δικηγόρου της Λάρισας στον οποίο είχε ανατεθεί από το δήμο η διερεύνηση της δυνατότητας να περάσει στην ιδιοκτησία του δήμου Τυρνάβου το ακίνητο του κληροδοτήματος Τσοπώτη στον Αμπελώνα, το κατάστημα δηλαδή που είχε δωρίσει ο Δ. Τσοπώτης στο σύλλογο Επαγγελματιών και Εμπόρων του Αμπελώνα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου στην τελευταία της συνεδρίαση έκανε δεκτή τη γνωμοδότηση του δικηγόρου και θα ξεκινπησει άμεσα η διαδικασία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετεγγραφής του ακινήτου.

Το ακίνητο – κληροδότημα βρίσκεται εντός οικοπέδου στη Δ.Ε. Αμπελώνα, στην οδό Αγίου Κων/νου αριθ. 38, με συνολική έκταση αυτού κατά τον τίτλο 120 μ2 και κατά την κτηματολογική εγγραφή 122,80 τμ..

Ολόκληρη η επιφάνεια του οικοπέδου καταλαμβάνεται από κτίσματα, 1) από ένα μικρό ανεξάρτητο και διηρημένο κτίσμα συνολικού εμβαδού αυτού κατ’ εκτίμηση περίπου 15 τμ, εφαπτόμενο με κτίσμα επί του όμορου οικοπέδου 2) από ένα άλλο διηρημένο και ανεξάρτητο κτίσμα συνολικού εμβαδού κατ’ εκτίμηση περίπου 35 τμ, το οποίο εφάπτεται με το άνω αναφερόμενο επί του οικοπέδου κτίσμα και 3) από έτερο κτίσμα το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρη την εναπομείνασα έκταση του οικοπέδου.

Για τα επί του οικοπέδου κτίσματα υφίσταται οικοδομική άδεια που αφορά κτίσμα έκτασης 12τμ, ενώ τα λοιπά επί του οικοπέδου κτίσματα στερούνται οικοδομικής αδείας. Συνεπώς απαιτείται η υπαγωγή όλων των επί του οικοπέδου ακινήτου κτισμάτων στις διατάξεις του ν. 4495/2017, αφού προηγηθεί ο έλεγχος από εντεταλμένους προς τούτο μηχανικούς και η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα επί του οικοπέδου κτίσματα.

Το ακίνητο της κληρονομιάς δεν βαρύνεται από βάρη ούτε υφίστανται διεκδικήσεις τρίτων.

Μόνο οφείλεται ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον για όλη την προηγούμενης 5ετία.

Στη γνωμοδότησή του ο δικηγόρος αναφέρει:

Μετά ταύτα 1) λόγω της θέσης του ακινήτου – κληροδοτήματος, το οποίο και βρίσκεται σε γωνιακό οικόπεδο στην συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου (αριθ. 38) και Αχιλλέως στον Αμπελώνα, παραπλεύρως της κεντρικής πλατείας, σε γωνιακό οικόπεδο 2) λόγω του γεγονότος ότι το ακίνητο της κληρονομιάς είναι ήδη διηρημένο σε τρία τουλάχιστον κτίσματα, 3) με δεδομένο ότι, αφού συσταθεί κάθετος ιδιοκτησία επί του οικοπέδου, υφίσταται η δυνατότητα διάθεσης του ενός κτίσματος στο επαγγελματικό σωματείο της ΔΕ Αμπελώνα και η αξιοποίηση των λοιπών κτισμάτων κατά το δοκούν και στην περίπτωση που τα απαιτούμενα έξοδα (υπαγωγή των κτισμάτων στον Ν. 4495/2017, σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο, πληρωμή ΕΝΦΙΑ) είναι μικρού σχετικά ύψους εισηγούμαι την περιέλευση στον Δήμο Τυρνάβου της κληρονομιάς του κληρονομούμενου Τσοπώτη Δημητρίου του Αλεξάνδρου, την μίσθωση του άνω υπ’ αριθ. 1 αναφερόμενου στην παρούσα μου επί του οικοπέδου κτίσματος στο επαγγελματικό σωματείο της ΔΕ Αμπελώνα για την στέγασή του και την αξιοποίηση των λοιπών υφισταμένων επί του οικοπέδου κτισμάτων και προς το συμφέρον του Δήμου.

Η παραπάνω εισήγηση του νομικού έγινε δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες για να περιέλθει το κληροδότημα στο δήμο Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com

1 Trackback / Pingback

  1. Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΠΩΤΗ · Paidis.com

Comments are closed.