ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΕΛΩΝΑ 24.614 € ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Απόφαση για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ΔΕ Αμπελώνα», εκτιμώμενης αξίας 19.850,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πήρε σήμερα ο δήμαρχος Τυρνάβου δίνοντας και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

Ο δήμαρχος αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ΔΕ Αμπελώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θα γίνουν οι παρακάτω ενδεικτικές εργασίες :

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Περιγραφή ενδεικτικών εργασιών
1ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

1ο και 4ο Ν/Γ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

-Πλήρης επισκευή τοιχοποιίας μετά κιγκλιδωμάτων αυλείου χώρου

-επιδιόρθωση στέγης και υδρορροών -Αντικατάσταση φρεατίων -Επισκευή στέγης και υδρορροών

2ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ -Επισκευή και αντικατάσταση μεγάλου τμήματος στέγης και υδρορροών

-Αποκατάσταση εσωτερικών ταβανιών και τοιχοποιίας λόγω εισροής υδάτων

-έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκ/σης

Δ.Σ. και Ν/Γ ΡΟΔΙΑΣ -επισκευή κουφωμάτων -επισκευή στέγης -επισκευή ρωγμής στην οροφή
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΩΝΑ

-Υγρομόνωση χώρου WC -Γυψοσανίδες
3o Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ -Επισκευή φρεατίου
ΓΕΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

-Καθαρισμός υδρορροών -Μικροεπισκευές στους αύλειους χώρους -Έλεγχος λειτουργίας αντικεραυνικής προστασίας
Εργασίες μη δυνάμενες να επιμετρηθούν αναλυτικά

 

Εκτίμηση δαπάνης εργασιών: 19.850,00€+ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.764,00€ = 24.614,00€.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com