ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Νομού Λάρισας, καλεί τα μέλη του – εφόσον το επιθυμούν- να υποβάλλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο Επικουρικό Ταμείο (ΤΕΑΔΥ) τις σχετικές αιτήσεις, για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Σχετικά έντυπα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας www.pops.com.gr .

Όσοι δε, από τους συναδέρφους μας έλαβαν εσφαλμένη επιστροφή αναδρομικών δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση θεραπείας στον Ε.Φ.Κ.Α. Οι αιτήσεις να συμπληρωθούν και να υποβληθούν ταχυδρομικώς στα αρμόδια Ταμεία. Ο ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.)  του Ε.Φ.Κ.Α. είναι 10682 και του Επικουρικού Ταμείου (ΤΕΑΔΥ) είναι 10557. Οι αιτήσεις να υποβληθούν έως τις 13.12.2020.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com