ΕΡΓΟ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6 ΧΛΜ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Ο ΤΟΕΒ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την ένταξη του έργου «Εκσυγχρονισμός – Υπογειοποίηση δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Τυρνάβου Κτηματικής Περιφέρειας Τυρνάβου Λάρισας», μήκους 6.025 μέτρων που αφορά το δίκτυο 20 περίπου γεωτρήσεων του, σε Πρότυπε Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ενέκρινε η περιφέρεια Θεσσαλίας, σηματοδοτώντας ουσιαστική την δρομολόγηση του έργου που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από σχετικά κονδύλια της περιφέρειας.

Με το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο ισχύουν και ρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας των περιοχών Natura, αναμένεται να γίνει και εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού των συγκεκριμένων γεωτρήσεων ενώ αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να επιφέρει σημαντική μείωση στο λειτουργικό κόστος του ΤΟΕΒ Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com