ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΛΟΦΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Τη σύμβαση για το έργο υπέγραψε ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος

Σύμβαση υπογράφτηκε για την πραγματοποίηση έργου, από τον δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, στο πλαίσιο της αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων των οικισμών Αχιλλείου, Λοφίσκου και Μέλισσας της ΔΕ Κιλελέρ

Η κατασκευή προβλέπεται να υλοποιηθεί  με τα καλύτερα, από επιστημονικής και τεχνικής άποψης, πρότυπα και υλικά. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει  να εφαρμόσει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου θα δίδονται κατά την διάρκεια της επίβλεψης.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προβλέπεται να περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτές, εργασίες χωματουργικές και τεχνικές καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης οι οποίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό εργασιών της τεχνικής περιγραφής του έργου.

Η απαιτουμένη δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 806.451,61 € και η δαπάνη για ΦΠΑ σε 193.548,39 €, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 1.000.000,00 €.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες οι αντιδήμαρχοι ΔΕ Αρμενίου – Κιλελέρ Γιάννης Μπακαλόπουλος, Τεχνικών Έργων και Οικονομικών Αλέκος Χονδρονάσιος και η δημοτική σύμβουλος Ελένη Ζωιοπούλου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com