Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Απόφαση για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Αποτύπωσης πρανών και οριογραμμών», εκτιμώμενης αξίας 19.872,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πήρε ο δήμαρχος Τυρνάβου. Παράλληλα ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας που ανατέθηκε, στην ROAD OFFICE ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με έδρα την Αθήνα έναντι αμοιβής 19.872,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγραφή Υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Αποτύπωσης πρανών και οριογραμμών» Κ.Α. 30.6117.11 Υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης πρανών και οριογραμμών του Τιταρήσιου ποταμού που διέρχεται νοτίως της πόλης του Τυρνάβου.

Ειδική και λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση, ήτοι οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση και απόδοση καθώς και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την περιοχή της ευρείας κοίτης του Τιταρήσιου ποταμού από την παλαιά γέφυρα Τυρνάβου (είσοδος –έξοδος προς Λάρισα επί της ΠΕΟ Λάρισας – Ελασσόνας) και ανάντι, παραπλεύρως του ορίου του σχεδίου πόλης Τυρνάβου. Η περιοχή περιλαμβάνει τα εκατέρωθεν πρανή και οριογραμμές της ευρείας κοίτης του ποταμού ειδικώς δε το ανάχωμα που διατρέχει το νότιο όριο της πόλης του Τυρνάβου. Περιλαμβάνει επίσης την έκταση έμπροσθεν του τέως στρατηγείου του ΝΑΤΟ στην έξοδο της παλαιάς γέφυρας προς Λάρισα.

Επίσης αντικείμενο των τοπογραφικών εργασιών στην παρούσα υπηρεσία είναι:

-Η εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου.
-Η επίγεια τοπογραφική αποτύπωση αδόμητης έκτασης ως αναφέρθηκε άνω σε κατάλληλη κλίμακα.
-Η λήψη χαρακτηριστικών διατομών του ποταμού
-Η εφαρμογή των ορίων των ιδιοκτησιών.
Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όργανα GPS, μεθοδολογίες και ακρίβειες σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Η απόδοση θα γίνει στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.
Τα παραπάνω θα αποδοθούν ψηφιακά σε κατάλληλη επεξεργάσιμη μορφή και σε μορφή έντυπων σχεδίων .
Λόγω της πολύπλοκης φύσης του αντικειμένου, η υπηρεσία δεν δύναται να κατηγοριοποηθεί σύμφωνα με τις συνήθεις κατηγορίες τοπογραφικών εργασιών και η εκτίμηση της αμοιβής δύναται να καταστεί με την εργασία ανά επιστημονική ανθρωποημέρα
Εκτίμηση Αμοιβής για επιστήμονα 10 έως 20 έτη
Τιμή μονάδας =552 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης 36 ημέρες χ 552 ευρώ= 19.872,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.769,28€=24.641,28€

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com

1 Trackback / Pingback

  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ · Paidis.com

Comments are closed.