ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψήφισμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η  συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών ζωής των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η διεύρυνση των εις βάρος τους κοινωνικών ανισοτήτων είναι πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και ο κίνδυνος αποδυνάμωσης, αν όχι ακύρωσης, σειράς πολιτικών αποφάσεων και προσπαθειών του παρελθόντος που στόχευαν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής των εν λόγω ομάδων.

Η δημόσια εκπαίδευση συγκαταλέγεται  αυτονόητα  στον  πυρήνα παρόμοιων προσπαθειών και οφείλει, ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία,να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό  ρόλο. Η  τρέχουσα  επικαιρότητα  αποδεικνύει,  όμως, το ακριβώς αντίθετο. Η  διαδικτυακή  διδασκαλία  με  τη  μορφή  που  οργανώθηκε  και υλοποιείται στην παρούσα φάση, και παρά τις άοκνες προσπάθειες της πλειονότητας των εκπαιδευτικών,  δεν  διασφαλίζει σε  όλους  τους  μαθητές  και  όλες  τις  μαθήτριες ανεξαιρέτως την πρόσβαση σε αυτήν. Αυτό έχει ως συνέπεια χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες με ρόμικη καταγωγή, με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, όπως και μαθητές και μαθήτριες των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων να αδυνατούν, χωρίς να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη γι’ αυτό, να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εν καιρώ πανδημίας επικίνδυνη κλιμάκωση καταστάσεων  που  οδηγούν αναπόφευκτα  στην  εκπαιδευτική  ένδεια μαθητών  και  μαθητριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων βρίσκεται στον αντίποδα της συνταγματικής υποχρέωσης της πολιτείας να μεριμνά για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Συνακόλουθα, το Υπουργείο Παιδείας φέρει ευθύνη για το σχολικό αποκλεισμό και τη δραματική επιδείνωση της εκπαιδευτικής κατάστασης αυτών των μαθητών και μαθητριών.

Ως μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούμε τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και όλους τους αρμόδιους φορείς να ανταποκριθούν άμεσα και να αναλάβουν την κρατική ευθύνη παροχής όλων όσα απαιτούνται ώστε κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια να μη μείνει χωρίς ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση.

Βόλος, 7.12.2020

Τα μέλη της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ