ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου κατά τη διάρκεια της τελευταίας δια περιφοράς συνεδρίαση τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου συζητήθηκε η πρόταση της διεύθυνσης α/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού για τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης στις σχολικές μονάδες α/βαθμιας στο δήμο Τυρνάβου.

Το δ.σ. με ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε θετικά ως προς την πρόταση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας να μην υπάρξει καμία μεταβολή (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή) των σχολικών μονάδων του Δήμου Τυρνάβου και να παραμείνουν ως έχουν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com