ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΝΕΣΣΩΝΙΔΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο «Αποκατάσταση – καθαρισμός – διαμόρφωση και κατασκευή  τεχνικών σε ρέματα των Τ.Κ. Πουρναρίου – Συκουρίου –  Καλοχωρίου», προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει εργασίες στη λίμνη Νεσσωνίδα και σε ρέματα συνολικού μήκους 12 χιλιομέτρων, στη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών.

«Δημοπρατούμε ένα νέο αντιπλημμυρικό έργο για τη συντήρηση της λίμνης Νεσσωνίδας και τον καθαρισμό έξι ρεμάτων στο Δήμο Τεμπών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ολοκληρωμένο σχέδιο και προγραμματισμό, σε συνεργασία με τους Αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές υπηρεσίες, αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποτάμια, ρέματα και λίμνες  που είχαν χρόνια να καθαριστούν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα σημεία παρέμβασης

  • Ρέμα ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ (ΣΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ) ο οποίος διασχίζει την Τ.Κ. Συκουρίου – Όσσας & Καλοχωρίου και καταλήγει στην αρχαία Λίμνη Νεσσωνίδα συνολικού μήκους περίπου 7 χιλιόμετρων.
  • Ρέμα ΛΙΒΑΔΟΡΡΕΜΑ, ανάμεσα στο Πουρνάρι και στο Συκούριο που τέμνει τον επαρχιακό δρόμο Συκουρίου – Ευαγγελισμού. Προβλέπεται ο καθαρισμός του, ανάντη περίπου στα 800 μέτρα και κατάντη περίπου στο 1, 5 χιλιόμετρο  κυρίως στην υφισταμένη γέφυρα .
  • Ρέμα ΤΣΑΝΤΑΡΛΗ ΛΑΚΚΟΣ, μετά την τοπική κοινότητα Πουρναρίου. Προβλέπεται ο καθαρισμός ανάντη περίπου στα 300 μέτρα και κατάντη περίπου άλλα τόσα με ιδιαίτερη έμφαση στην υφισταμένη γέφυρα
  • Ρέμα ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑ, μετά την τοπική κοινότητα Πουρναρίου στην Ελάτεια. Προβλέπεται ο καθαρισμός ανάντη περίπου στα 700 μέτρα και κατάντη περίπου στα 400 μέτρα .
  • Ρέματα ΜΠΟΥΛΟΒΑΝΑΣ & ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΙΑΣ, εντός της τοπικής κοινότητας Σπηλιάς. Προβλέπεται ο καθαρισμός κυρίως από φερτά υλικά, κατασκευή αναβαθμών & συρματοκιβωτίων σε μήκος περίπου 1000 μέτρων .
  • Ειδικά στην αρχαία Λίμνη Νεσσωνίδα, προβλέπεται εκτός του καθαρισμού στην είσοδο αυτής και μερική διαμόρφωση στο εσωτερικό της λεκάνης σε σημεία που έχουν επιχωματωθεί με φερτά υλικά και εμποδίζουν την ομαλή ροή προς τον υπερχειλιστή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com