ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 25% ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ιππ. Τζιουμακλής: Πάγιο και χρέωση από το πρώτο κυβικό

Νέα τιμολόγια για το νερό ύδρευσης στην πόλη και τις κοινότητες της Ελασσόνας αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Ιπποκράτη Τζιουμακλή, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα.

Όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της επιχείρησης, με βάση τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία «υπάρχει αδυναμία σύνταξης του προϋπολογισμού», γι’ αυτό και οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιφέρουν «μια μεσοσταθμική αύξηση περίπου 25% επί του συνόλου των τελών που ίσχυαν έως σήμερα». Η απόφαση του Δ.Σ. παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Πιο αναλυτικά ο κ. Τζιουμακλής, εισηγούμενος το νέο τιμολόγιο ύδρευσης, ανέφερε: «Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, όπως αυτά απεικονίζονται στους ετήσιους ισολογισμούς, είναι ανησυχητική για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Από την πρώτη μέρα της θητείας μας δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην αύξηση της εισπραξιμότητας των τελών. Έγιναν επανειλημμένες ανακοινώσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ενημερώθηκαν οι καταναλωτές με κάθε δυνατό τρόπο (επιστολές, τηλέφωνα) για την διευθέτηση των οφειλών τους. Λήφθηκαν γενναίες αποφάσεις για την διευκόλυνση της εξόφλησης των οφειλών με διακανονισμό.

Την τελευταία περίοδο η επιχείρηση προχώρησε στην έσχατη λύση, τη διακοπή της υδροδότησης, σε όσους δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις μας, εξαιρουμένων των ευπαθών ομάδων.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών ήταν ικανοποιητικά, διότι οι ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση μειώθηκαν κατά 1.000.000 ευρώ από τις 12/9/2019.

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε επίσης σε εξοικονόμηση πόρων με την αξιοποίηση πηγών και την αποκατάσταση μεγάλων διαρροών, για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, η διαχείριση που έγινε από την προηγούμενη Διοίκηση οδήγησε σε οικονομική απώλεια για την επιχείρηση περίπου 2.000.000 € για την περίοδο 2015-2019, με αποτέλεσμα η έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών να αναφέρει ότι «…για πέντε συνεχόμενες χρήσεις (2014-2018) τα μικτά αποτελέσματα είναι αρνητικά, εξ αιτίας του γεγονότος ότι το κόστος των πωλήσεων υπερκαλύπτει τον κύκλο εργασιών…».

Ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισμού 2021 της επιχείρησης, η αρμόδια υπηρεσία μάς έχει επισημάνει ότι με βάση τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία υπάρχει αδυναμία σύνταξης του προϋπολογισμού.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.760.000 €, όταν τα βεβαιωμένα έσοδα ανέρχονται περίπου στο ποσό των 1.800.000 € (απολογισμός χρήσης 2019) και έτσι δεν υπάρχουν πιστώσεις για συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, επεκτάσεις δικτύων κ.λ.π., ούτε πιστώσεις για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος της επιχείρησης για το 2021.

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται χρέωση παγίου 10-12 € σε όλα τα τιμολόγια και η κατανάλωση χρεώνεται από το πρώτο κυβικό με νέες μειωμένες τιμές ανά κυβικό σε κάθε κλίμακα. Το αποτέλεσμα των αλλαγών θα επιφέρει μια μεσοσταθμική αύξηση περίπου 25% επί του συνόλου των τελών που ίσχυαν έως σήμερα.

Παραμένει ως έχει το κοινωνικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, άποροι, πολύτεκνοι κ.λ.π.)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com