ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥΣ ΙΕΠ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Λάρισας για την εγκύκλιο αξιολόγησης των μαθητών

Για άλλη μια φορά το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ αυτοσχεδιάζουν στις πλάτες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών αγνοώντας προκλητικά ότι η χώρα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή της πανδημίας και τα σχολεία είναι κλειστά πάνω από ένα μήνα. Με την υπ’αρ. 167603/ΓΔ4 εγκύκλιο στις 09-12-2020 η υφυπουργός Παιδείας, μετά από εισήγηση του ΙΕΠ, καλεί τους εκπαιδευτικούς να βάλουν διαγωνίσματα και να καταθέσουν βαθμολογίες μαθητών/τριών, ακολουθώντας μάλιστα «απαρέγκλιτα» την ισχύουσα νομοθεσία, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Καταρχάς, αγνοεί τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών και της Ομοσπονδίας τους για τα συνεχιζόμενα σοβαρά τεχνικά και παιδαγωγικά προβλήματα της τηλεκπαίδευσης.

Κατά δεύτερον αγνοεί τις προτροπές της UNESCO προς τα Υπουργεία Παιδείας όλων των χωρών για υποστήριξη της μάθησης, διασφάλιση της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ελάφρυνση της μαθησιακής διαδικασίας. Κατά τρίτον, τόσο πολλές εγκύκλιοι όσο και όλο το νομοθετικό έργο του ΥΠΑΙΘ δείχνουν την άρνησή του να ιεραρχήσει τα προβλήματα και να βρει λύσεις, κατά τα διάρκεια της σοβαρότατης κρίσης που βιώνουμε.

Η εν λόγω εγκύκλιος όχι μόνο είναι ανεφάρμοστη, αλλά επιπλέον δείχνει την παιδαγωγική άγνοια, τη διαχειριστική ανεπάρκεια και την αναλγησία του Υπουργείου και του ΙΕΠ απέναντι σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, και οι λόγοι είναι οι εξής:

 • Ουδέποτε διερευνήθηκαν τα σοβαρά μαθησιακά κενά που προέκυψαν από την αποσπασματική διεξαγωγή των μαθημάτων κατά την άνοιξη του 2020 (από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και την δικαιολογημένη απουσία τους κατά τη φάση επαναλειτουργίας). Επίσης, δεν δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στους/στις εκπαιδευτικούς για να καλύψουν αυτά τα κενά (προφανώς οι δέκα μέρες που δόθηκαν από τις σχετικές οδηγίες του Σεπτεμβρίου για κάλυψη «πιθανών κενών» είναι κοροϊδία).
 • Ουδέποτε διερευνήθηκε υπεύθυνα από το ΥΠΑΙΘ ο αριθμός των παιδιών που δεν μπορούν να συνδεθούν καθόλου ή με προβλήματα ή παιδιών που παρακολουθούν κάτω από άθλιες συνθήκες. Δεν έχει ειπωθεί κουβέντα για τα χιλιάδες παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο και τους μαθητές/τριες των σωφρονιστικών καταστημάτων που είναι πλήρως αποκλεισμένοι από την τηλεκπαίδευση.
 • Αγνοείται ότι η συγκρότηση και η λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων για μαθητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ξεκίνησε σε πολλές περιπτώσεις στα μέσα Νοέμβρη!
 • Αγνοείται η αδυναμία πραγματοποίησης μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή) και των εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑΛ
 • Αγνοούνται τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν ακόμα σε εκπαιδευτικούς και οι χιλιάδες διδακτικές ώρες που έχουν χαθεί.
 • Υπάρχει πλήρης αδιαφορία για τα σοβαρά παιδαγωγικά ζητήματα που εγείρει η τηλεκπαίδευση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την ελλιπή αφομοίωση της ύλης, την έλλειψη αλληλεπίδρασης, την κόπωση των παιδιών, την αδυναμία συγκέντρωσης.
 • Αγνοούνται ακόμα και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που προκαλεί ο εκτεταμένος εγκλεισμός και η προσκόλληση στην οθόνη. Αγνοείται ακόμα και το γεγονός ότι πολλές οικογένειες βιώνουν θανάτους και σοβαρά προβλήματα υγείας.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος για αδιάβλητη ηλεκτρονική εξέταση.
 • Η εγκύκλιος βγήκε 9 Δεκέμβρη, δίνοντας στην ουσία περιθώριο τριών εβδομάδων για να μπουν διαγωνίσματα, μέχρι τη λήξη του τετραμήνου, ενώ και τυπικά ακόμα υπάρχει εβδομαδιαίος περιορισμός διαγωνισμάτων! Μετατρέπει, έτσι, άτυπα τις εβδομάδες αυτές σε περίοδο εξετάσεων, αυξάνοντας το άγχος, αντί να προτάξει την ανάγκη διεξαγωγής μαθημάτων, ώστε να στηριχθούν μαθησιακά τα παιδιά όλο και περισσότερο.

Η μόνη «συμβουλή» του ΙΕΠ για όλα αυτά τα ζητήματα είναι «οι εκπαιδευτικοί να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών». Ευτελής σχεδιασμός και ένδεια προτάσεων είναι το μόνο που χαρακτηρίζει ΙΕΠ και Υπουργείο Παιδείας. Φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι η σωματική και ψυχική εξουθένωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Αναρωτιόμαστε αν η Υπουργός σκοπεύει ακόμα με αυτές τις συνθήκες να προχωρήσει σε αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς να μην βάλουν ωριαίο διαγώνισμα στο πρώτο τετράμηνο και ακόμα και να μην καταθέσουν βαθμολογία με αιτιολογημένο σημείωμά τους, εφόσον υφίστανται τα παραπάνω προβλήματα. Καλούμε, τους διευθυντές να μην ασκούν πιέσεις προς τους συλλόγους διδασκόντων για αξιολόγηση, αναλογιζόμενοι τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Η κείμενη νομοθεσία πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν προκειμένου να μην βάλουν διαγώνισμα και να μην καταθέσουν γραπτή βαθμολογία διευκρινίζει τα εξής:

Για τα ΓΕΛ: «Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες» (παρ. 1  του αρθ.103, ν.4610/2019) και επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα να μην κατατεθεί βαθμολογία με αιτιολογημένη σημείωση του διδάσκοντα (παρ.4 και 7 του αρθ. 103, ν.4610/2019).

Για τα ΕΠΑΛ: «Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο» (παρ 2γ, αρθ. 120 του ν. 4610).

Για τα  Γυμνάσια: «Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου» (άρθρο 12 του Π.δ 126).

Επισημαίνουμε επίσης ότι σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται «τηλεαξιολόγηση» των μαθητών.

Αντιθέτως, προτείνουμε διαδικασίες ανατροφοδοτικής/διαμορφωτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διερευνούνται τα μαθησιακά κενά και ο βαθμός αφομοίωσης της διδαχθείσας ύλης.

Καλούμε το ΥΠΑΙΘ να επιδείξει υπευθυνότητα και προχωρήσει έστω και τώρα στα βασικά:

 • Αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 • Παροχή εξοπλισμού σε όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν διαθέτουν
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Κάλυψη των χιλιάδων κενών των σχολείων
 • Γνωστοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την αξιολόγηση των μαθητών, δίνοντας ξεκάθαρα τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κρίνουν κατά περίπτωση αν δύνανται να προχωρήσουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών τους, όταν ανοίξουν τα σχολεία.
 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, με πρωταρχικό το ανώτατο όριο έως 15 μαθητών ανά τμήμα
 • Μη προσμέτρηση των απουσιών στο χαρακτηρισμό φοίτησης
 • Άμεση μείωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης για όλες τις τάξεις και επανάληψη της εξ αποστάσεως διδαχθείσας ύλης, μόλις ανοίξουν τα σχολεία
 • Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων
 • Ιεράρχηση των σκοπών και των στόχων της διδασκαλίας για τη φετινή σχολική χρονιά προκειμένου να αμβλυνθεί όσο είναι δυνατόν το μορφωτικό κόστος της πανδημίας και να μη οξύνει ακόμα περισσότερο της ήδη υπάρχουσες μορφωτικές/εκπαιδευτικές ανισότητες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com