ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου έγινε απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη σχεδίου ασφάλειας του έργου

Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου ασφάλειας Νότιας παράκαμψης Τυρνάβου», εκτιμώμενης αξίας 19.872,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου αναθέτοντας την υπηρεσία που περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην Α. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ – Β. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΕΕ, με έδρα το Βόλο έναντι αμοιβής 19.872,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή του δημάρχου σηματοδοτεί τη βούληση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη σύνταξη φακέλου για τη νότια παράκαμψη της πόλης η οποία σημειωτέον θα χρειαστεί μελέτη πριν αναζητηθεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέψει την υλοποίησή της. Μάλιστα η προετοιμασία έρχεται σε μία περίοδο που βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα η βόρεια παράκαμψη της πόλης, ενώ υπάρχει ήδη στα συρτάρια του δήμου προμελέτη για νότια παράκαμψη αλλά με διαφορετική χάραξη από αυτή που προωθεί η σημερινή δημοτική αρχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου πριν από λίγες ημέρες είχε ανατεθεί η εκπόνηση της υπηρεσίας καταγραφής των πρανών του Τιταρήσιου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στις τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη σχεδίου ασφάλειας της Νότιας παράκαμψης Τυρνάβου που συνδέεται και με την αντιπλημμυρική Θωράκιση της πόλης αναφέρονται τα παρακάτω:

Θα πραγματοποιηθούν ερευνητικές εργασίες, συλλογή στοιχείων και ανάλυση δεδομένων προκειμένου για την παροχή συμβουλών για τον έλεγχο της ενίσχυσης του υπάρχοντος πλημμυρικού αναχώματος μέσω εκπόνησης ειδικών αναλυτικών υπολογισμών ανομοιόμορφης ροής για τη συνολική υδρολογική λεκάνη του ποταμού Τιταρήσιου. Με την ενίσχυση του αντιπλημμυρικού αναχώματος στη στέψη του οποίου προβλέπεται η διέλευση της Νότιας παράκαμψης Τυρνάβου θα διασφαλιστεί συνολικά η ασφάλεια και αντιπλημμυρική προστασία της πόλης.

Ενδεικτικό αντικείμενο της υπηρεσίας:

-Ο έλεγχος ανομοιόμορφης ροής του ποταμού Τιταρήσιου

-Ο προσδιορισμός του εύρους κατάληψης της γραμμής πλημμύρας οριζοντιογραφικά, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.

-Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου ύψους αναχώματος προκειμένου να θωρακιστεί η πόλη του Τυρνάβου απέναντι στον κίνδυνο πλημμύρας

-Η υδραυλική μηκοτομή του ποταμού στο απαραίτητο μήκος της επέμβασης.

– Οι διατομές των απαιτούμενων επεμβάσεων σε όλο το προβλεπόμενο μήκος ενίσχυσης του αναχώματος

Σημειώνεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη υδραυλική πρόταση για το σχεδιασμό του υφιστάμενου αντιπλημμυρικού αναχώματος. Ωστόσο, με δεδομένη:

-την πρόσφατη σχετικά (Μάιος 2016) κατάρτιση του σχεδίου όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2007/60/ ΕΚ, με την οποία έχουν προκύψει υδρολογικά δεδομένα και νέες, πιο ακριβείς όμβριες καμπύλες ανά υδατικό διαμέρισμα, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τα πρόσφατα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα και αρκετά πιο έντονες εντάσεις βροχόπτωσης -Την διαπιστωμένη, βάση ανάλυσης στατιστικών βροχομετρικών δεδομένων, κλιματική αλλαγή η οποία επιτείνει και αυξάνει σε ένταση και συχνότητα την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, θα προταθεί ενίσχυση του υπάρχοντος πλημμυρικού αναχώματος μέσω εκπόνησης αναλυτικών υπολογισμών ανομοιόμορφης ροής για τη συνολική υδρολογική λεκάνη του ποταμού Τιταρήσιου.

Εκτίμηση Αμοιβής για επιστήμονα 10 έως 20 έτη Τιμή μονάδας =552 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης 36 ημέρες χ 552 ευρώ= 19.872,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.769,28=24.641,28€

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ