ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Ακηδεμόνευτων Δημοκρατών Καθηγητών Λάρισας

Το Υπουργείο Παιδείας μετά από εισήγηση του ΙΕΠ απέστειλε εγκύκλιο για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριων με μεθόδους εξ αποστάσεως αφού τα μαθήματα, λόγω περιοριστικών μέτρων γίνονται εξ αποστάσεως.  Το επόμενο βήμα  για να ολοκληρωθεί  ο πλήρης κύκλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο θεωρεί ότι μάλλον  έχει επιτευχθεί η καθολική λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης…  έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές και εκπαιδευτικοί) ηλεκτρονικές συσκευές και πρόσβαση στο διαδίκτυο… έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά προβλήματα… έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα  εκπαιδευτικοί και μαθητές στη χρήση των εργαλείων τηλεκπαίδευσης…

Όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που βιώνουν καθημερινά εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς. Πολλοί  μαθητές δεν έχουν ατομικό υπολογιστή /τάμπλετ και είτε παρακολουθούν τα μαθήματα από το κινητό τους τηλέφωνο ή δεν παρακολουθούν καθόλου όπως και πολλοί άλλοι συμμαθητές τους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μαθητές και καθηγητές καθημερινά καταβάλλουν προσπάθεια να επικοινωνήσουν εξ αποστάσεως αφού τα προβλήματα ήχου και εικόνας δεν λείπουν ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι προετοιμασμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι στη χρήση εργαλείων της τηλεκπαίδευσης

Σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, εν μέσω πανδημίας και «συνθηκών πολέμου» το Υπουργείο συνεχίζει να λειτουργεί στη δική του «κανονικότητα» και υπενθυμίζει σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς ότι πρέπει να υλοποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Τι προτείνει λοιπόν η εγκύκλιος της αξιολόγησης των μαθητών/τριων;

Οι εκπαιδευτικοί, να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές e-class,  webex και e-me για την αξιολόγηση των μαθητών/τριων, κάνοντας μια γενική αναφορά στις δυνατότητες και τα εργαλεία των παραπάνω εφαρμογών  ενώ  παραπέμπει σε link με οδηγίες. Οδηγίες τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μελετήσουν, θα εμπεδώσουν και θα εφαρμόσουν!!!

Όσοι μελετήσουν τις οδηγίες θα καταλάβουν το μέγεθος της δουλειάς που πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός για να μπορέσει να υλοποιήσει την αξιολόγηση αλλά και τον χρόνο που απαιτείται. Ο χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες στα ωριαία διαγωνίσματα, για να αποφύγουμε αντιγραφές (γίνεται ιδιαίτερη αναφορά πως θα αποφύγουμε τις αντιγραφές, λες και αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα)  απαιτεί τουλάχιστον τέσσερα  θέματα για κάθε τμήμα  για κάθε μάθημα. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, αν ένας εκπαιδευτικός, έχει 6 μαθήματα  σε 6 τμήματα θα πρέπει να βγάλει 144 θέματα. Αν συνυπολογιστούν και τα ολιγόλεπτα τεστ  οι εργασίες  αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για εκμάθηση των  εργαλείων, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να ασχολούνται με κάτι άλλο.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν από εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους και εξοικειωμένους  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών όμως η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που δεν έχει επιμορφωθεί  θα αντιμετωπίσει ανυπέρβλητες δυσκολίες όση καλή διάθεση (την οποία έχει επιδείξει στο μέγιστο βαθμό μέχρι σήμερα) και να έχει.

Σε αυτή την εξίσωση βέβαια μπαίνουν και οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες θα πρέπει πάρουν μέρος στα τεστ και στα διαγωνίσματα. Μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης,  εξοπλισμού και  χρήσης των εφαρμογών. Μαθητές/τριες που δεν είναι εξοικειωμένοι  με τις διαδικασίες εξέτασης εξ αποστάσεως και ειδικά οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου ή ακόμα περισσότερο μαθητές/τριες οι οποίοι/ες είχαν επαφή με ηλεκτρονικό υπολογιστή μόνο στο σχολείο. Μαθητές/τριες, οι οποίοι εκτός από τις 6-7 ώρες μαθημάτων (στον υπολογιστή , στο τάμπλετ ή στο κινητό) καλούνται να αφιερώσουν και τουλάχιστον άλλες 3 ώρες για την μελέτη. Θα έχουμε δηλαδή μαθητές/τριες, οι οποίοι θα είναι μπροστά σε μία οθόνη 9 -10 ώρες την ημέρα. Ότι,  χειρότερο για ένα παιδί.

Βέβαια στην εγκύκλιο του Υπουργείου ουδεμία αναφορά γίνεται στα μη θεωρητικά μαθήματα και ιδίως στα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ στα οποία(σύμφωνα νε την ισχύουσα νομοθεσία) αξιολογείται η επίδοση των μαθητών με « …την επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου… σε πρακτικό επίπεδο». Πώς σκέφτεται το Υπουργείο ότι μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο εξ αποστάσεως, χωρίς εργαστήριο, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς υλικά και κυρίως χωρίς προηγούμενη εξάσκηση των μαθητών.

Έχουν  γίνει μεγάλα βήματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς αλλά όχι από το Υπουργείο. Οι εκπαιδευτικοί με υπερβάλλοντα ζήλο πέτυχαν σημαντικά πράγματα σε πρωτόγνωρες  καταστάσεις.

Πιστεύουμε  ότι το Υπουργείο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να αναθεωρήσει τις απόψεις του  για την αξιολόγηση  των μαθητών υπό τις τρέχουσες συνθήκες:

Αφού ανοίξουν τα σχολεία να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την κανονική δια ζώσης αξιολόγηση των μαθητών όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Να φροντίσει για την ασφαλή (με ότι μέτρα αυτό συνεπάγεται) επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία  γιατί η δια ζώσης εκπαίδευση δεν αντικαθίσταται με την εξ αποστάσεως.

Να φροντίσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριων στη χρήση των εφαρμογών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Να διαθέσει σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς φορητούς υπολογιστές η τάμπλετ για να μπορούν να κάνουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν αυτό απαιτείται.

Να φροντίσει να λύσει τα προβλήματα συνδεσιμότητας εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για να μην υπάρχουν μαθητές/τριες  πολλών ταχυτήτων.

Κάνουμε έκκληση στην Υπουργό να ακούσει την γεμάτη αγωνία φωνή των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα που υπάρχουν, να ακούσει τη γεμάτη αγωνία  φωνή των μαθητών/τριων και των γονέων.

Στην  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  δεν είναι όλα τέλεια.

Η Δημόσια Παιδεία είναι και πρέπει να είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ