4 ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ι. Δραγατσίκης: Προκηρύσσουμε έργα συνολικού προϋπολογισμού 612.750,00 ευρώ

4 ανοιχτούς διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν στις αρχές της νέας χρονιάς προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας το Δεκέμβριο για την επιλογή των αναδόχων, με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση ανά ομάδα εργασιών και έλεγχο της ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών.

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Ιω. Δραγατσίκης αναφέρει: «Παρά τη δύσκολη συγκυρία και την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας καταφέραμε μέσα σε ένα μήνα να προκηρύξουμε τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 612.750,00 ευρώ, ενώ μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να προκηρυχθούν τα επόμενα. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου προσφέρει τα μέγιστα στη μελέτη, την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων. Οι διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται από το LEADER, τον Φιλόδημο και τη ΣΑΤΑ. Πρόκειται για τον δεύτερο παιδικό σταθμό Ελασσόνας, που θα δημιουργηθεί στον χώρο του ΚΕΠ, τις ράμπες και τα WC ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία του δήμου, τις νέες θέσεις ταφής σε Αραδοσίβια, Μικρό Ελευθεροχώρι, Μεγάλο Ελευθεροχώρι, Καρυά, Συκαμινέα, Λυκούδι, και τη συντήρηση των παραδοσιακών φωτιστικών σε διάφορες κοινότητες του δήμου».

Με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα προκηρυχθούν τα παρακάτω έργα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
«ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 293.900,00 Ευρώ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ 07-01-2021,  15:00 μ.μ. CLLD LEADER & Ε.Γ.Τ.Α.Α. (ΣΑ 082/1)
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 153.450,00 Ευρώ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 08-01-2021,  15:00 μ.μ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» 110.000,00 Ευρώ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 11-01-2021,  15:00μ.μ. ΣΑΤΑ

Με ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου θα προκηρυχθεί το παρακάτω έργο:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 55.400,00 Ευρώ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 07/01/2021,  10:00 π.μ. ΣΑΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα των διαγωνισμών από την ιστοσελίδα www.dimoselassonas.gr στην Ενότητα «Ενημέρωση», Υποενότητα «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com