ΔΕΥΑΛ: ΈΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Την απόφαση να προχωρήσει σε έκπτωση επί των καταναλώσεων ύδρευσης σε επιχειρήσεις οι οποίες εξαιτίας της πανδημίας ανέστειλαν την λειτουργία τους από τις 7 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι λήξεως της αναστολής με βάση την ισχύουσα απόφαση, έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ.

Η απόφαση αυτή έρχεται να ανακουφίσει πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ήδη από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η απόφαση για την έκπτωση αφορά σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 – ΦΕΚ τεύχος Β 4899/6.11.2020.

Επίσης η έκπτωση αναφέρεται στα  5ο και 6ο δίμηνα του 2020 και θα γίνει κλιμακωτά ανάλογα με την κατανάλωση. Ειδικότερα θα ισχύσουν τα εξής:

1. Κατανάλωση ≤ 20 m3 , έκπτωση 100%

2. Κατανάλωση ≥ 20 m3, κλιμακωτή έκπτωση 45% -70% όπως παρακάτω:

κατανάλωση έως 25 m3 , έκπτωση 70 %

κατανάλωση έως 30 m3 , έκπτωση 60 %

κατανάλωση έως 40 m3 , έκπτωση 45 %

Για την υλοποίηση της απόφασης οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΛ. (httpp://www.deyal.gr/el/gia-polites/ekptosi-b-covid).