ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής – Απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής.
  2. 7^ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
  3. Παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση συνεπτυγμένου υποσταθμού (COMPACT) στη ΔΕΔΔΗΕ/Π. Λάρισας.
  4. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ. Κοινόχρηστων Χώρων-Περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.
  6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2021.
  7. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2021.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο Δήμο Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2021.
  9. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου».