ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΆΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΕΣΥ

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με την οποία ζητούν την άμεση μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο σύστημα Υγείας, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης, Γ. Λαμπρούλης, Ν. Καραθανασόπουλος και Λ. Στολτίδης.

Στο κείμενο της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:

“Οι 4.000  εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν από την αρχή του 2017  με το ειδικό  πρόγραμμα  του ΟΑΕΔ με εποπτεία  ΑΣΕΠ (Δημόσιες Προσκλήσεις  Νο.13/2016 και 10/2017) και απασχολούνται εφεξής σε φορείς του Δημόσιου Τομέα Υγείας,  με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ισχύς των οποίων  παρατείνεται διαρκώς μέχρι και σήμερα, μονιμοποιούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντάσσονται στο προσωπικό των μονάδων υγείας που υπηρετούν.

Ο χρόνος που έχει διανυθεί από την πρόσληψη τους μέχρι την μονιμοποίηση τους, αναγνωρίζεται πλήρως για κάθε συνέπεια σε σχέση με τα υπηρεσιακά, βαθμολογικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα τους”.