ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Λαρίσης στην είσοδο της Αγιάς, με την τοποθέτηση κρασπέδων διαχωρισμού της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και εκ νέου κατασκευή πεζοδρομίων, διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, διαμόρφωση εισόδων και εξόδων παρόδιων ιδιοκτησιών και ανακατασκευή του σώματος της οδού με προσαρμογή της στη νέα μηκοτομή.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες μας και τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα  προχωράμε σε ένα χρήσιμο έργο ουσίας,  στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων της περιοχής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Αναμορφώνουμε την είσοδο της Αγιάς,  αναβαθμίζουμε την αισθητική εικόνα και το περιβάλλον και δημιουργούμε συνθήκες που εγγυώνται  την  ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Η ταλαιπωρία είναι πρόσκαιρη  αλλά τα οφέλη του έργου  είναι μόνιμα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.