ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΛΟΥ

Στην ολοκλήρωση του εξωτερικού δακτυλίου της Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με 2 νέες μελέτες

Στην ολοκλήρωση του εξωτερικού δακτυλίου της πόλης της  Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με δύο μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που οδηγούν στην δημιουργία νέου οδικού άξονα για την ανατολική παράκαμψη της Λάρισας, με αναβάθμιση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και  αποτροπή της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από την οδό Βόλου.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες προχωράμε  στην ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου της πόλης της Λάρισας,  μετά την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της μελέτης και του δεύτερου τμήματος της ανατολικής παράκαμψης Λάρισας, από τον κόμβο της Βιοκαρπέτ μέχρι την οδό Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού  743.634,84 ευρώ» δηλώνει ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ευχαριστώ τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο και τον Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο με τους οποίους συναντήθηκα την παραμονή των Χριστουγέννων για την ένταξη της μελέτης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, που ικανοποιεί το αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Δημιουργείται μια διαμπερής κυκλοφοριακή σύνδεση που εγγυάται την ασφάλεια στη  μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων, αποτρέποντας την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων εντός του  αστικού ιστού της Λάρισας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη δημοπρατήσει τη μελέτη του  πρώτου τμήματος της ανατολικής παράκαμψης Λάρισας, από την οδό Βόλου μέχρι την 110 Π.Μ και βρισκόμαστε  στο στάδιο ανάδειξης αναδόχου» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η Ανατολική παράκαμψη Λάρισας

Η Ανατολική παράκαμψη Λάρισας αποτελείται από δύο τμήματα :

  • Το πρώτο τμήμα από την Π.Ε.Ο Βόλου μέχρι την Π.Ε.Ο Αθηνών –Θεσσαλονίκης στο ύψος του κυκλικού κόμβου Αγιάς, για το οποίο  έχει ήδη εξασφαλιστεί πίστωση ποσού  799.943,63 ευρώ και βρίσκεται στη διαδικασία  ανάθεσης.
  • Το δεύτερο τμήμα από Π.Ε.Ο Βόλου μέχρι την Π.Ε.Ο Αθηνών –Θεσσαλονίκης στο ύψος του ΑΚ Βιοκαρπέτ ο οποίος μετατρέπεται σε κυκλικό από  υπό εξέλιξη μελέτη, προϋπολογισμού  743.634,84 ευρώ

Η  μελέτη από τον κόμβο της Βιοκαρπέτ μέχρι την οδό Βόλου

Η εν λόγω μελέτη  είναι  το δεύτερο  τμήμα της Ανατολικής Παράκαμψης Λάρισας  με στόχο την κυκλοφοριακή  αποφόρτιση της οδού Βόλου με την χρήση της από της διερχόμενους αλλά και της μόνιμους κατοίκους της περιοχής  και συνδέει την ΠΕΟ Βόλου με  την Π.Ε.Ο Αθηνών –Θεσσαλονίκης στον υπό μελέτη κυκλικό κόμβο στο ύψος της  Βιοκαρπέτ . Η υπό ανάθεση μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Λαρισαίων της ΠΕ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελεί νέα χάραξη που θα παρακάμπτει μέρος του αστικού οδικού τμήματος της Π.Ε.Ο Λάρισας – Βόλου, και της   Π.Ε.Ο Λάρισας –Αθηνών .

Αντικείμενο της μελέτης είναι : 

Πλήρης μελέτη οδικού τμήματος μήκους 4 χλμ, διαχωρισμένης κυκλοφορίας, δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση, παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας  ,πλήρης μελέτη ενός Ισόπεδου Κόμβου (κυκλικού) στην οδό Βόλου , πλήρης μελέτη δύο τεχνικών γεφύρωσης τάφρου και Α/Δ της αρτηρίας από τις σιδηροδρομικές γραμμές .

Το αντικείμενο της μελέτης αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:

-την Τοπογραφική Μελέτη που περιλαμβάνει την τοπογραφική μελέτη – κτηματογράφηση σε όλο το μήκος καθώς και στις θέσεις των τεχνικών και του κόμβου και την κτηματολογική μελέτη (σύνταξη διαγραμμάτων-πινάκων)

-την Μελέτη Οδοποιίας που περιλαμβάνει την αναγνωριστική (προκαταρκτική) και οριστική μελέτη της κύριας αρτηρίας (μήκους 4χλμ) του παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας (μήκους 7χλμ) και ενός ισόπεδου κόμβου (κυκλικού) καθώς και την οριστική μελέτη σήμανσης και ασφάλισης της κύριας αρτηρίας και του ισόπεδου κόμβου

-την Μελέτη Υδραυλικών που περιλαμβάνει την οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της κύριας αρτηρίας και του παράπλευρου δικτύου, την οριστική μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος δύο (2) γεφυρών

-την Στατική Μελέτη που περιλαμβάνει την οριστική μελέτη δύο (2) τεχνικών

-την Γεωλογική Μελέτη του έργου

-την Γεωτεχνική Μελέτη που περιλαμβάνει την μελέτη θεμελίωσης οδού και των δύο (2) τεχνικών

-την Περιβαλλοντική Μελέτη της οδού που περιλαμβάνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

-την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη που περιλαμβάνει την οριστική μελέτη φωτισμού της κύριας αρτηρίας και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου

-την μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ

Σκοπιμότητα

Η μελέτη του συγκεκριμένου τμήματος της οδού από τον Ι/Κ Π.Ε.Ο. Βόλου έως τον Ι/Κ Βιοκαρπέτ αποτελεί  τμήμα της Ανατολικής Παράκαμψης Λάρισας που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου της Λάρισας. Με την ολοκλήρωση της μελέτης της ανατολικής παράκαμψης Λάρισας ο περιφερειακός Δακτύλιος της πόλης γίνεται ολοκληρωμένος και λειτουργικός αφού έτσι, αποσυμφορίζεται η πόλη της Λάρισας από την αυξημένη κίνηση στην πόλη λόγω της διαμπερούς κυκλοφορίας με ταυτόχρονη αύξηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών της οδού και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αυτής, κυρίως από τα βαρέα οχήματα, και μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού των διερχομένων από την Λάρισα χρηστών. Παράλληλα θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και ασφαλέστερα τις τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής.

Η ολοκλήρωση του περιφερειακού Δακτυλίου της πόλης είναι επιτακτική ώστε να αποφορτιστεί το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης από τον Α/Κ Βιοκαρπέτ έως Ι/Κ Αγιάς  όπου λόγω των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Λάρισας έχει αυξηθεί η κυκλοφορία του ,καθώς και  τμήμα της Π.ΕΟ. Λάρισας Βόλου ώστε να εξυπηρετηθεί η διαμπερής κυκλοφορία με ταχύτητα και ασφάλεια χωρίς να επιβαρύνει τον αστικό ιστό της πόλης.

Άλλωστε η υπάρχουσα κατάσταση της οδού ΠΕΟ Βόλου  στην  εντός σχεδίου περιοχή, δεν ανταποκρίνεται τόσο στους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους, και υπάρχει περιορισμός αναβάθμισης- βελτίωσης  της υφιστάμενης οδού  λόγω του σχεδίου πόλης , η ανάγκη συνεπώς παράκαμψης της  οδού είναι επιτακτική .Με την ολοκλήρωση του έργου αποσυμφορίζεται η οδός Βόλου  από την αυξημένη κίνηση λόγω της εναλλακτικής  κυκλοφορίας σε άλλη οδό , με ταυτόχρονη αύξηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών της οδού, και κυρίως από την απαγόρευση της  διέλευσης των βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό .

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ