ΟΙ 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΟΥ “ΑΝΑΨΑΝ ΦΩΤΙΕΣ”

Δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Δεκεμβρίου ήταν αυτές που κυριολεκτικά άναψαν το φυτίλι των αντιδράσεων τόσο στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο δήμο, όσο και στους συλλόγους Μορφωτικό και Εκτελεστών Ερμηνευτών της Φιλαρμονικής, αφού άναψαν το πράσινο φως για την μετατροπή του κτιρίου της Φιλαρμονικής σε βρεφικό σταθμό με παράλληλη έξωση της φιλαρμονικής από το κτίριο.

Η πρώτη απόφαση αφορούσε την απόσυρση του ∆ήµου Τυρνάβου από την αριθ. πρωτ. 12104/31-12- 2018 Απόφαση Επιλεξιµότητας της Ε.Ε.Τ.Α.Α., περί ένταξης στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη δηµιουργία νέου βρεφικού τµήµατος στον Τύρναβο, μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου και προέδρου της Ο.Ε. Γιάννη Κόκουρα.

Ο κ. Κόκουρας υποστήριξε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η απόφαση για τη δηµιουργία βρεφικού σταθµού ενός τµήµατος στον Τύρναβο (µε µικρές τροποποιήσεις υπάρχοντος κτηρίου) επί της οδού Αθηνάς αριθ. 5 (Β΄ Παιδικός Σταθµός), µε συνολικό ποσό χρηµατοδότησης 50.000,00€. επειδή στο συγκεκριµένο κτήριο δεν υπάρχει επαρκής χώρος, ώστε να γίνουν εργασίες διαρρύθµισης για τη δηµιουργία αυτού του νέου τµήµατος και πρότεινε την απένταξη του  συγκεκριµένου έργου από την Απόφαση Επιλεξιµότητας της ΕΕΤΑΑ.

Με την εισήγηση του δημάρχου διαφώνησαν ο κ. Κωνσταντίνος Χρυσοβέργης της παράταξης Συν Πολιτεία ο οποίος µε σχετική δήλωσή του ανέφερε τα εξής: «Εκπροσωπώντας την παράταξη ΣυνΠολιτεία, διαφωνούµε µε την απένταξη του παραπάνω έργου καθώς αναιρούνται αποφάσεις µας ως προηγούµενης δηµοτικής αρχής» αλλά και ο επικεφαλής της παράταξης “Η Πόλη που Θέλουμε” Σάμερ – Αθανάσιος Αµάρι ο οποίος σε  σχετική δήλωση ανέφερε τα εξής: «Ψηφίζουµε κατά έτσι όπως ήρθε το θέµα χωρίς γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το αν επαρκεί ο χώρος ή όχι. ∆εν µπορούµε να λάβουµε θετική η αρνητική απόφαση χωρίς τη γνωµοδότηση της Τ.Υ., την οποία ζητούµε για να µπορέσουµε να αποφανθούµε».

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόσυρση του ∆ήµου Τυρνάβου από την αριθ. πρωτ. 12104/31-12-2018 Απόφαση Επιλεξιµότητας της Ε.Ε.Τ.Α.Α., περί ένταξης στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη δηµιουργία νέου βρεφικού τµήµατος στον Τύρναβο, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο ιστορικό της παρούσης.

Η 2η ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά την απένταξη του έργου της προηγούμενης δημοτικής αρχής με το αιτιολογικό της έλλειψης επάρκειας χώρου στον 2ο παιδικό σταθμό για τη δημιουργία  τμήματος βρεφικού σταθμού ο δήμαρχος πρότεινε την υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή του ∆ήµου Τυρνάβου στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 8454/30-06-2020 3η τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για:

α) τη δηµιουργία νέου βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 30 βρεφών στον Τύρναβο, σε υπάρχον κτήριο επί της οδού ∆ασκαλοπούλου (κτίριο φιλαρμονικής) µε ποσό χρηµατοδότησης 50.000,00€,

β) τη δηµιουργία νέου τµήµατος βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 12 βρεφών στον Αµπελώνα, σε υπάρχον κτήριο παιδικού σταθµού επί της οδού Σολωµού, µε ποσό χρηµατοδότησης 25.000,00€.

Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης για τα παραπάνω ανέρχεται στα 75.000,00€

Στην εισήγησή του ο κ. Κόκουρας ανέφερε ότι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξέδωσαν την αριθ. πρωτ. 8454/30-06-2020 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου του στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης µε σκοπό την ίδρυση νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Συγκεκριµένα καλούνται οι ∆ήµοι ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης προτείνεται η υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή του ∆ήµου Τυρνάβου στο εν λόγω χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για :
α) τη δηµιουργία νέου βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 30 βρεφών στον Τύρναβο, σε υπάρχον κτήριο επί της οδού ∆ασκαλοπούλου, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η Φιλαρμονική, µε ποσό χρηµατοδότησης 50.000,00€,
β) τη δηµιουργία νέου τµήµατος βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 12 βρεφών στον Αµπελώνα, σε υπάρχον κτήριο παιδικού σταθµού επί της οδού Σολωµού, µε ποσό χρηµατοδότησης 25.000,00€.
Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης για τα παραπάνω ανέρχεται στα 75.000,00€.
Ο κ. Χρυσοβέργης Κωνσταντίνος µε σχετική δήλωσή του ανέφερε τα εξής:
«Εκπροσωπώντας την παράταξη ΣυνΠολιτεία, διαφωνούµε µε την παραπάνω πρόταση καθώς αναιρούνται αποφάσεις µας ως προηγούµενης δηµοτικής αρχής».
Ο κ. Αµάρι Σάµερ – Αθανάσιος µε σχετική δήλωση ανέφερε τα εξής: «Συµφωνούµε µε την χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία βρεφικού σταθµού στον Τύρναβο, ωστόσο δεν υπάρχει γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την απένταξη της αίτησης για την προηγούµενη θέση (στον Β΄ Παιδικό Σταθµό Τυρνάβου), για την οποία είχαµε θετική εισήγηση µε παλαιότερη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν τελικά η γνωµοδότηση της Τ.Υ. είναι αρνητική για τον συγκεκριµένο χώρο, προτείνουµε να υπάρξει διαβούλευση για το νέο χώρο δηµιουργίας βρεφικού σταθµού και σαν µία θέση θα µπορούσε να είναι το κτήριο της ΤΟΥΜΠΑΣ.

Αν η γνωµοδότηση είναι θετική, να προχωρήσει η ήδη υπάρχουσα χρηµατοδότηση για το κτήριο του Β΄ Παιδικού Σταθµού.
Σχετικά µε τη δηµιουργία βρεφικού τµήµατος στον Αµπελώνα συµφωνούµε, εφόσον υπάρχει συστέγαση µε τον παιδικό σταθµό».
Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή του ∆ήµου Τυρνάβου στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 8454/30-06-2020 3η τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για:
α) τη δηµιουργία νέου βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 30 βρεφών στον Τύρναβο, σε υπάρχον κτήριο επί της οδού ∆ασκαλοπούλου (κτίριο φιλαρμονικής), µε ποσό χρηµατοδότησης 50.000,00€,
β) τη δηµιουργία νέου τµήµατος βρεφικού σταθµού δυναµικότητας έως 12 βρεφών στον Αµπελώνα, σε υπάρχον κτήριο παιδικού σταθµού επί της οδού Σολωµού, µε ποσό χρηµατοδότησης 25.000,00€.
Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης για τα παραπάνω ανέρχεται στα 75.000,00€.

Οι αντιδράσεις

Οπως ήταν αναμενόμενο οι παραπάνω 2 αποφάσεις με δεδομένη την απένταξη έργου χωρίς μάλιστα τη θετική γνώμη της Τεχνικής υπηρεσίας, αλλά και η έξωση της φιλαρμονικής για την οποία δεν υπάρχει χώρος που να καλύπτει τις προϋποθέσεις φιλοξενίας της, άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις οι οποίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναμένεται να έχουν και συνέχεια με δυσάρεστες συνέπειες για τον πολιτισμό της περιοχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com