ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ 2020 Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών των υπηρεσιών του προχώρησε το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ο Δήμος Ελασσόνας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής των δημοτικών υπηρεσιών περιελάμβανε την αγορά καινούριου server, νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανημάτων, UPS, εκτυπωτών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης ο Δήμος Ελασσόνας κατήργησε τα φαξ του δημαρχείου και χρησιμοποιεί έκτοτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία των πολιτών και των υπηρεσιών.
Επιπλέον, το Τμήμα πληροφορικής οργάνωσε και συντόνισε τις τηλεδιασκέψεις των συλλογικών οργάνων και την τηλεργασία των υπαλλήλων κατά το κρίσιμο διάστημα του περιορισμού των μετακινήσεων.
Τέλος, εγκατέστησε σε 14 κοινοτικά καταστήματα δίκτυο wifi για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ανέφερε: «Το 2020 ήταν μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Από την μια οι έκτακτες ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών από απόσταση, από την άλλη οι αυξημένες ανάγκες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους υπαλλήλους και τους αιρετούς.
Οι τεχνολογίες της πληροφορικής ήταν περισσότερο από ποτέ απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ο Δήμος Ελασσόνας
ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ την προϊσταμένη κ. Αν. Κατσαγιάννη και το προσωπικό του τμήματος για την εντατική δουλειά όλο το δύσκολο αυτό διάστημα».
Τα έργα που υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής το δεύτερο εξάμηνο του 2020 είναι τα εξής:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού server (εξυπηρετητή) σύγχρονης τεχνολογίας, για τον Δήμο και κεντρική διαχείριση των βάσεων
ΔΗΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ΟΚΠΑΠ – Αναβάθμιση του παλιού εξυπηρετητή για τη λειτουργία του ως εφεδρικού Server.
2. Εγκατάσταση server στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας για ψηφιοποίηση των βιβλίων – εντύπων της βιβλιοθήκης.
3. Αντικατάσταση έντεκα (11) υπολογιστών με νέας τεχνολογίας σε υπηρεσίες του Δήμου και αναβάθμιση δεκαπέντε (15) υπολογιστών σε αντίστοιχες
θέσεις εργασίας του κεντρικού Δημαρχείου και Δημοτικών Ενοτήτων.
4. Εγκατάσταση οκτώ (8) σύγχρονων πολυμηχανημάτων με δυνατότητα σάρωσης σε αντίστοιχες υπηρεσίες του κεντρικού Δημαρχείου, ΚΕΠ και
Δημοτικών Ενοτήτων. Σύνδεση όλων των υπολογιστών του Δήμου, των ΚΕΠ και ΔΕ με σαρωτές για εύκολη σάρωση και ψηφιοποίηση αρχείων.
5. Εγκατάσταση δώδεκα (12) μονάδων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για την αδιάλειπτη λειτουργία αντίστοιχων θέσεων στα ΚΕΠ και δύο ΔΕ του Δήμου – Αντικατάσταση δύο (2) μονάδων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) με νέες.
6. Αντικατάσταση των παλιών κρουστικών εκτυπωτών στα δύο (2) ταμεία του Δήμου (Ελασσόνας και Βλαχογιαννίου) και αντικατάστασή τους με
εκτυπωτές νέας τεχνολογίας.
7. Κατάργηση των ΦΑΞ στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου.
8. Αγορά λογισμικού προστασίας από ιούς (anT-virus) και προγραμματισμός εγκατάστασης μέσα στο 2021.
9. Αναβάθμιση της υποδομής για την διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δήμου.
10. Οργάνωση και υλοποίηση τηλεδιασκέψεων για το ΔΣ και Επιτροπών του Δήμου μέσω της πλατφόρμας ePresence της Ελληνικής Κυβέρνησης.
11. Σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet) και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wi< σε δεκατέσσερα (14) Κοινοτικά Καταστήματα.
12. Ενταξη όλων των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του Δήμου σε νέα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας και Internet.
13. Υποστήριξη τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου.
14. Αντικατάσταση παλιών τηλεφωνικών συσκευών.
15. Αναβάθμιση υποδομής δικτυακού αποθηκευτικού χώρου και παραμετροποίηση εφεδρείας σε περίπτωση αστοχίας υλικού. (Το έργο υλοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ