ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 α του άρθρου 46 του  Ν. 4497/2017 σχετικά με τις αποστάσεις άσκησης του πλανόδιου εμπορίου, το οποίο ορίζει ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε απόσταση μικρότερη των (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα, ζήτησε από το Α.Τ. Τεμπών την συνεργασία του Τμήματος  στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας με διενέργεια ελέγχων.

Καλούνται οι πλανόδιοι έμποροι να τηρούν την σχετική νομοθεσία.