ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σειρά αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν την 12η Ιανουαρίου πήρε το υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη έργων δήμων της χώρας μεταξύ των οποίων και ο δήμος Τυρνάβου για την ένταξη έργων – μελετών σε προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41 αποφάσεις, που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις V, VII και VIII του “Φιλόδημου II”.

Μεταξύ αυτών είναι και η απόφαση 1250/11.1.2021? που αφορά το δήμο Τυρνάβου και θα χρηματοδοτηθεί η δράση «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου» με το ποσό των 153.140,00 €.

Η πρόσκληση VIII προς τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, είχε εκδοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με ημερομηνία 18 Απριλίου 2019. Για τη συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση 3 τροποποιήσεις μέσα στο 2019 για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων και μία μέσα στο 2020.

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com