210.000 € ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΤΕΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

Στις 13 και 14 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκαν επιπλέον 53 Αποφάσεις, του υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη έργων Δήμων σε τρεις Προσκλήσεις του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” που είχαν εκδοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ανάμεσα στα έργα που εγκρίθηκαν είναι και 2 έργα στους δήμους Κιλελέρ και Τεμπών τα οποία είναι:

Δήμος ΤΕΜΠΩΝ

«Μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τεμπών» 79.980,00€

Δήμος ΚΙΛΕΛΕΡ

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλελέρ» 132.680,00€.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com