Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κατατίθεται στη σημερινή συνεδρίαση του δ.σ. της ΕΛΜΕ Λάρισας 

Παρά τις καθημερινές διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας περί «κανονικότητας», και παρά τις φιλότιμες και γιγάντιες προσπάθειες μαθητών και εκπαιδευτικών η πράξη έχει αποδείξει περίτρανα ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – που δεν  συνιστά  κανονικά  εκπαιδευτική  διαδικασία – δεν είναι καθολική και ισότιμη, καθώς μια μεγάλη μερίδα των μαθητών μας αποκλείεται με διάφορους τρόπους απ’ αυτήν.

Ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς αριθμητική αξιολόγηση, η λογική της αξιολόγησης μιας προβληματικής «τηλεκπαιδευτικής διαδικασίας» είναι έωλη.

Η δε παράδοση βαθμολογίας για ορισμένους μόνο μαθητές, τους διαχωρίζει αυτόματα σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες με βάση κυρίως το οικονομικό επίπεδο των οικογενειών τους, με αντιπαιδαγωγικές συνέπειες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον η κατάθεση βαθμολογίας από ορισμένους εκπαιδευτικούς ή ορισμένες σχολικές μονάδες, ενέχει τον κίνδυνο της κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών και σχολείων.

Από την άλλη πλευρά, η κατάθεση βαθμολογίας μόνο για τυπικούς λόγους και όχι για ουσιαστικούς, δεν εξυπηρετεί τους παιδαγωγικούς σκοπούς για τους οποίους υφίσταται και υποβαθμίζει την αξία του μαθήματος στα μάτια των μαθητών.

Ως Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών θα προτείνουμε στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ  στη σημερινή του συνεδρίαση να  στηρίξει με απόφασή του, τους συναδέλφους/-σσες που αδυνατούν να καταθέσουν βαθμολογία, λόγω των τεράστιων προβλημάτων που προκύπτουν από την τηλεκπαίδευση που δεν είναι κανονική εκπαιδευτική διαδικασία και γι’ αυτό το λόγο να αποστείλει το προτεινόμενο σχέδιο πρακτικού και την νομοθεσία που καλύπτει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα έμμεσης πίεσης από κάποιους  Δ/ντές ή την Διοίκηση για κατάθεση βαθμολογίας .

Σχέδιο αιτιολογημένου σημειώματος  μη κατάθεσης βαθμολογίας

Έλαβα υπόψη μου

α) Τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς αρκετοί μαθητές του σχολείου μας είτε αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν για αντικειμενικούς λόγους ή η συμμετοχή τους γίνεται με ελλιπή τρόπο και εξοπλισμό γεγονός που βάζει εμπόδια στην ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση,

β) Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει και να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα.

γ) Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν καθιστά δυνατή την αντικειμενική και ισότιμη αξιολόγηση των μαθητών.

δ) Ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4610/2019   αρθ.103 παρ. 1, 4,7, ΥΑ 3245/Δ2 ΦΕΚ 47/ 13-1-2021, Π.Δ 126/2016 άρθρο 12), μπορούμε να μεταφέρουμε τα διαγωνίσματα του 1ου Τετραμήνου στο 2ο Τετράμηνο και να μην καταθέσουμε βαθμολογία, ενεργώντας με γνώμονα την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη που φέρουμε απέναντι σε όλα τα παιδιά

Ενημερώνουμε   ως   παράταξη  ότι  σύμφωνα  με  την  υπάρχουσα  νομοθεσία  , δίνεται  η  δυνατότητα  στον  εκπαιδευτικό  να  μην  καταθέσει  βαθμολογία  στο   Α΄ τετράμηνο  και   να  βαθμολογήσει  στο  δεύτερο  τετράμηνο  τους  μαθητές  του. Η  βαθμολογία του Β΄ τετραμήνου  θα  θεωρηθεί  στην ουσία  ο μέσος  όρος  των  δυο  τετραμήνων. Μπροστά  στα  τεράστια  προβλήματα  που  έχουν  προκύψει  λόγω  της πανδημίας  και  της  απουσίας  πολιτικής  βούλησης  να  επιλυθούν αυτά  τα  προβλήματα  από  την  πλευρά  του  υπουργείου  και  της  κυβέρνησης  συνολικά, οφείλουν  οι  εκπαιδευτικοί  να  στηρίξουν   το  δημόσιο  σχολείο  ουσιαστικά  και  όχι  σε  επίπεδο  εικόνας  και  μόνο.  Η  προσπάθεια  του   υπουργείου  να  εμφανίζει  έκτακτη  την  κατάσταση    μόνο  όταν  πρέπει  να  περικόψει  δικαιώματα  και  να  δικαιολογήσει  απίστευτες  ελλείψεις   και  να  λειτουργεί  σα  να  μην  συμβαίνει  τίποτα  διαφορετικό  όταν  πρέπει  να  αποδεχθεί  αναγκαίες  δαπάνες  και  ενεργοποίηση  υποστηρικτικών  δομών    πρέπει  να   αποκαλυφθεί  και  να  ηττηθεί.  Περιμένουμε  τις  υπόλοιπες  δυνάμεις στο ΔΣ  να  λειτουργήσουν  παίρνοντας   υπόψιν  τους τον  παιδαγωγικό  ρόλο μας  αλλά  και  τους  κινδύνους  που προκύπτουν  για  τους  αναπληρωτές   με  την  έστω  και  έμμεση  αποδοχή  της  τηλεκπαίδευσης  ως  μιας  κανονικής  εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα  χιλιάδες  κενά  στα  νησιά  άνετα  μια  κυβέρνηση  μπορεί  αύριο  επικαλούμενη  τις  όποιες  έκτακτες  κατ΄αυτήν  συνθήκες     να  τα  καλύψει  με  τέτοιες  λειψές  και  φθηνές   μορφές   υποτιθέμενης   εκπαίδευσης!  Δεν  υπάρχει  κανείς  σε  αυτή  τη  χώρα  που  να  μην  το  αντιλαμβάνεται  αυτό.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΕΜΠΑΠΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –  μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ εκ μέρους της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com